Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hela Norrbotten ska med på tillväxtresan

Just nu är Norrbotten och Norra Sverige ett skyltfönster mot övriga världen, med industri 4.0, omställningen till grön hållbar industri och det moderna fossilfria industrisamhället.

Vi har skog, malm, stål, grön energi och lång erfarenhet inom dessa områden. Vi har också ett universitet som driver kunskapsutvecklingen, säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare.

– Vi sitter på Europas skattkista här, med skog, malm och stål samt vår gröna energi. Vi har lång erfarenhet inom dessa områden och vi har ett universitet som driver kunskapsutvecklingen, säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare.

Det är marknaden och den globala konsumenten driver på utvecklingen genom att efterfråga gröna hållbara produkter och tjänster med en hållbar värdekedja och investerare är inte sena med att svara.

Norrbotten befinner sig i en tillväxtfas som närmast kan beskrivas som en samhällsomvandling. Det är inte bara industriella investeringar som kommer att lyfta länet. Företagsinvesteringarna måste matchas med nationella investeringar kring främst infrastruktur. Norrbotniabanan byggs för fullt och är en förutsättning för tillväxt och för ett fossilfritt Sverige. Samtidigt bygger både Piteå Hamn och Luleå Hamn, med Malmporten ut hamnarna och rustar för framtidens transportbehov med större fartyg och för ökad hållbarhet och effektivitet.

– Alla dessa enorma satsningar som industrin gör i samband med sin gröna omställning kommer i förlängningen att förändra hela näringslivet i norra Sverige, säger Linda Nilsson.  

– Totalt ska cirka 880 miljarder kronor investeras i Sveriges två nordligaste län under kommande 20 år.  Bara LKAB ska investera 20 miljarder om året fram till 2040 – eller totalt 400 miljarder kronor. Det här kommer att innebära stora möjligheter även för Norrlands små- och medelstora företag. Förutom att så stora investeringar – med alla nyanställningar och krav på utbyggd service – skapar en tillväxt generellt i samhället och satsningarna kan innebära tillväxt för innovativa bolag i alla branscher.

Kompetensförsörjningen den stora utmaningen

Det sägs ofta att varje industrijobb skapar två till tre nya jobb inom andra branscher. Det innebär att det enbart i Norrbotten kommer att skapas tiotusentals nya jobb inom en snar framtid. Kompetensförsörjningen blir den stora utmaningen, speciellt med tanke på att Norrbotten redan har en arbetslöshet som är lägst i Sverige.

– Redan nu ser vi ett stort antal nya företag som vill och har etablerat sig i Norrbotten och Norra Sverige. Både tjänsteföretag och underleverantörer till Northvolt från till exempel Kina och Sydkorea. Detta är bara början. Alla näringar kommer att gynnas av de industriella investeringarna. Det vi måste göra nu är att locka fler invånare till regionen, säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens handelskammare.

Behöver globala talanger

I dagsläget bor det cirka 250.000 människor i Norrbotten, ungefär samma som 1955. Till skillnad från år 1955 står Norrbotten idag inför en mycket stor samhällsomvandling som kommer att kräva betydligt mer arbetskraft än vad som finns att tillgå i länet eller i närliggande län.

– Vi måste rikta oss till globala talanger och visa vilka fördelar som finns med att arbeta leva och bo i Norrbotten. Vi måste marknadsföra våra gröna världsledande företag och vi måste fortsätta bygga attraktiva samhällen med bra och attraktiva boenden, internationella skolor, bra sjukvård samt visa vårt kulturliv, friluftsliv, restaurangliv och inte minst alla våra åtta årstider som Norrbotten erbjuder, menar Linda Nilsson.

Ingen enmansshow

– Nu är det jätteviktigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans brett, branschöverskridande, regionsöverskridande och landsöverskridande med bland annat våra grannländer, Norge och Finland, samt över det offentliga, privata och akademin om Norrbotten ska kunna utvecklas i den takt som behövs för att planerade industriella investeringar ska vara möjliga att genomföra. Vi har alla en roll i den utvecklingen, avslutar Linda Nilsson.