Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Luleå Science Park välkomnar nya etableringar

Luleå Science Park är tongivande i stadens och regionens utveckling som nav för innovationsdrivna etableringar inom IT, digitalisering och på senare år även industri 4.0 samt rymdforskning.

I Luleå Science Park sitter idag runt 100 företag som tillsammans har över 1500 anställda.

Den norra regionen, med Norrbotten i spetsen, blir skyltfönstret för den nya industrin som är fossilfri och som erbjuder mycket intressanta jobb. Med det följer också en utveckling inom angränsande näringar som IT och digitalisering.

Här ligger Luleå redan idag långt framme som centrum för utveckling och forskning inom IT, rymd och satellitteknik. Men bra kan alltid bli bättre, och på Luleå Science Park finns en tydlig ambition om att alltid bli lite bättre än igår.  

Varför ska man etablera sig på Luleå Science Park?

Vid Luleå Science Park erbjuds flexibla verksamhetslokaler i en teknikintensiv miljö. Här får företag unika möjligheter att växa tillsammans med andra i anslutning till några av regionens främsta utvecklingspartners som Arctic Business, Luleå tekniska universitetLTU Business och CDT bland andra.

– Merparten av våra företag bedriver IT-relaterad verksamhet, men det finns plats för fler företag inom alla näringar som kan dra nytta av en kunskapsladdad miljö. LKAB planerar att inom kort bygga ett nytt Innovationscenter här på Luleå Science Park. Även forskningsinstitutet RISE finns på området och bedriver forskning och utvecklingsprojekt med industrin, för att ge ett exempel, säger Tore Johnsson, vd Luleå Science Park.

Ytterligare möjligheter finns i att kommunen nu tillgängliggör ännu mer byggbar mark i anslutning till Luleå tekniska universitet och Luleå Science Park.

Växer med teknikinnovationer

Luleås företag är bra på att utveckla innovationer. Det märks inte minst genom de senaste årens framgångar hos de befintliga företagen i Luleå Science Park. För att främja ytterligare tillväxt samarbetar Luleå Science Park med regionala inkubatorer, nationella teknikkluster och med universitetet. Målet är att Luleå ska bli bäst i Sverige på teknikinnovationer.

I Luleå Science Park sitter idag runt 100 företag som tillsammans har över 1500 anställda. Och mer är på gång. Här finns en samverkanskultur utöver det vanliga. För företag som upplever en tillväxtutmaning eller som vill utöka sitt hållbarhetsperspektiv kan Luleå Science Park stötta eller föreslå en eller flera samverkanspartners som sitter i parken.

Externt kapital är en ständigt aktuell fråga och även här kan Luleå Science Park hjälpa till. Tack vare kontakt med inkubatorer, andra science parkmiljöer och nationella och internationella nätverk finns goda resurser att tillgå. Även andra typer av externa investerare finns med i kontaktnätet.

Mer fokus på norra regionen

Många av företagen i Luleå Science Park fokuserar idag på teknikutveckling, men det finns även konsultverksamhet, och ytterligare några har test och analys som huvudområde. Tillsammans står de för ett kluster som sätter Luleå på kartan över framstående teknikstäder. Än mer framträdande kommer Luleå och den norra regionen att bli när 1100 miljarder satsas för att utveckla morgondagens fossilfria industri.