Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Konsultverksamhet för mer effektiv gruvdrift

Konsultföretaget Svensk industri & infra partner consulting i Kiruna har precis som moderbolaget PK Spår fått en rivstart. Inom företaget finns troligtvis branschens främsta kompetens när det gäller service och underhåll inom gruv- och pappersindustrin.

Svensk industri & infra partner consulting i Kiruna har fått en rivstart.

Tack vare framgångarna med PK Spår, som idag är en ledande aktör i norra Sverige för säkerhets- och underhållsarbeten på och omkring järnvägen, har Peter och Anna Flygare lyckats etablera ytterligare en verksamhet med koppling till industrin.

– Vi startade upp konsultverksamheten Svensk industri & infra partner consulting för drygt ett år sedan och fick fullt upp från dag ett, säger Anna Flygare, som sköter den administrativa delen i båda företagen.

Bygger på lång erfarenhet

Trots att det nya företaget startade mitt under pandemin så har det första året gått bättre än väntat. Syftet med företagets tjänster är att underlätta för industrin och göra driftstoppen så korta och servicearbetet så effektivt som möjligt. Detta är något som alla industriföretag eftersträvar.

– Vi står för en stor noggrannhet och precision. Troligtvis även för längst erfarenhet inom branschen, i alla fall här i vår region. Vi bygger vidare på kunskap från flera decennier och det ger oss en viss tyngd, menar Anna Flygare.

Alla som behöver service- och underhållstjänster inom gruvnäringen samt pappersindustrin är potentiella kunder. Det är mycket expansiva branscher, speciellt i norra Sverige, med många möjligheter. Dessutom pågår en grön omställning som gör att Svensk industri & infra partner consultings expertis behövs mer än någonsin.

Räknar med större projekt

Svensk industri & infra partner consulting kommer sannolikt att växa under kommande år. Redan nu har man satt en strategi för framtiden som bygger på att driva bolaget med inhyrd specialistkompetens. Det gör att man kan välja bland alla projekt som finns på marknaden, och ta in kompetens efter behov.

– Vi har mycket underhållsarbete inplanerat just nu och vi har också fördelen av att kunna låna personal mellan bolagen PK Spår och Svensk industri & infra partner consulting. Nu när det talas så mycket om det fossilfria stålet så räknar vi med att kunna kamma hem mycket större projekt och det måste vi också rusta för nu, säger Anna Flygare.