Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Industriinstallationer är framtidssäkra jobb

Bravida utvecklar och levererar verksamhetskritiska installationer inom el, värme, vatten, sanitet och ventilation. Ofta handlar det om större projekt i offentliga miljöer, där hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa går före allt annat. Bravida är med och bygger nya Kiruna.

Anton Stålnacke på Bravida i Kiruna.

Bravida är ofta förstahandsvalet för stora, komplexa installationer i industrier, offentliga rum, skolor och sjukhusmiljöer.

Det är mycket tack vare tidigare referenser från framgångsrika projekt som Bravida anlitas gång på gång – beställaren vet att det som efterfrågas kommer att levereras i rätt utförande och rätt tid. Det är värden som står mycket högre i kurs än ett par sparade kronor i första ledet, menar Anton Stålnacke på Bravida i Kiruna.  

Stor styrka i helheten

I Kiruna finns många av Bravidas kunskapsområden representerade. Bredden gör att man kan stå för i stort sett allt som förknippas med el och VVS, vilket naturligtvis underlättar för kunden som bara behöver vända sig till en enda leverantör som har helheten.

– En av våra främsta styrkor är just helheten. Allt fler kunder söker den här typen av lösningar, inte minst de stora beställarna som ofta har komplexa projekt som kräver multidisciplinära arbetssätt, säger Anton Stålnacke.

Bravida är bland annat involverade i LKAB:s utveckling i Malmfälten. I dagsläget är nästan all personal på Bravida i Kiruna en del av expansionen som sker inom gruvnäringen, oavsett vilken yrkesroll det gäller. Gruvan expanderar och det behövs ofantligt mycket rör för vatten och ventilation, nya elledningar och samtidigt ska befintliga system också underhållas.

Expansiv verksamhet

Bravida är sedan länge en trygg och stabil arbetsgivare i Kiruna. Det bidrar till en personlig utveckling som många söker idag. Det är speciellt angeläget att kunna erbjuda mervärden i tider av kompetensbrist med ett mindre rekryteringsunderlag. Bravida måste precis som alla andra i branschen locka till sig de bästa medarbetarna, vilket också är den största utmaningen för framtiden enligt Anton Stålnacke.

– Jag skulle kunna anställa minst tio personer imorgon, om det hade varit så enkelt att få tag på kompetens. Vi har en mycket expansiv verksamhet och räknar med att kunna fortsätta växa under en lång tid eftersom LKAB precis har inlett en ny era i företagets historia. Utvecklingen av det fossilfria stålet kommer att innebära en kraftig utbyggnad för LKAB och den vill vi naturligtvis vara delaktiga i.

Hoppas på skolsamarbete

Bravida kommer att vidareutveckla det befintliga samarbetet med skolan för att informera om hur branschen ser ut och vilka möjligheter som finns. Mycket ligger i att bidra till attitydförändringar.

En annan viktig framgångsfaktor handlar om att ytterligare effektivisera interna processer och samverka kring gemensamma resurser. Det kan lösa en del av kompetensfrågan framöver, men i slutändan måste ny kompetens tillföras arbetsmarknaden och då måste man från näringslivets sida börja med att bygga bra samarbeten med skolan.  

Industriinstallationer är framtidssäkra jobb och ett spår som den yngre generationen borde intressera sig för. Det är inom industrin som den största gröna omställningen kommer att ske och därmed även inom industrin som det finns störst möjlighet att vara med och bygga det hållbara, cirkulära samhället.