Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nu eller aldrig för Norrbotten!

Flera stora industriföretag satsar på utveckling med norra Sverige som utgångspunkt. Det handlar om investeringar som kommer att medföra en enorm samhällsomvandling och inte minst en omställning inom industrin till fossilfritt. Utvecklingen bör locka fler till den norra regionen, anser Magnus Brevemark, LKAB:s avdelningschef i Luleå.

Magnus Brevemark, som är LKAB:s avdelningschef i Luleå.

Magnus Brevemark har länge engagerat sig i den lokala utvecklingen i norra Sverige, då främst i Norrbotten med Luleå som utgångspunkt.

– Diskussionen om hur vi ska marknadsföra vår region har pågått under ganska lång tid. Det är hög tid att agera nu. Vi behöver utveckla relationer och få folk att stanna i regionen, och samtidigt locka fler till att flytta hit och då inte enbart hemvändare, säger Magnus Brevemark.

– Det räcker som exempel inte att träffa universitetets studenter en gång under deras sista år. Vi behöver skapa en relation mycket tidigare, och med ”vi” åsyftas representanter från hela näringslivet och den offentliga sektorn i Luleå och Norrbotten. Detta är en relevant diskussion som vi för just nu. Nyckeln som jag ser det är att knyta studenterna till näringslivet så tidigt som möjligt och här kan vi göra mycket mer än vad som gjorts tidigare.

Magnus Brevemark anser att företag generellt måste bli bättre på Employer Branding och att ta emot studenter för praktik och studiebesök.

– Den tid vi investerar i att träffa studenterna har vi igen när vi ska rekrytera. Det är jag övertygad om, säger han.

Måste skapa intresse

Allt handlar om att skapa intresse och öka attraktionskraften för den norra regionen. Vad innebär det i praktiken?

– En av våra viktigaste uppgifter framöver blir att marknadsföra vår region som attraktiv för hela familjen, så att fler vill flytta hit. På LKAB har vi mycket spännande jobb, man får arbeta med framtidens fossilfria metaller och vara en del i en global utveckling, men det räcker inte hela vägen. Regionen måste vara attraktiv på flera plan; för boende, fritid, kultur, skola och så vidare. Det är dessutom fler än LKAB som storsatsar i Norrbotten och det måste marknadsföras mer.

– Vi måste dra nytta av varandras kunskap och resurser för att fler ska få upp ögonen för vår region. Det är nu eller aldrig vi måste agera och det som en gemensam kraft, avslutar Magnus Brevemark med.