Tor 29 sep / År 40 / Nr 3 2022

Luleå och Boden satsar på gemensam marknadsföring

Luleå och Boden kommuner har etablerat ett gemensamt samverkansprojekt för att tillsammans marknadsföra de två kommunerna och Norrbotten som en attraktiv region att bo och etablera sig i. Inom samverkansprojektet ryms flera delar, där kompetensattraktion är en av de viktigaste mot bakgrund av planerade industriinvesteringar.

1100 miljarder kronor ska investeras inom industrin i norra Sverige. Det skapar ett enormt intresse för regionen, som nu har fått sin rättmätiga plats på världskartan. De planerade investeringarna kommer att få en massiv effekt på hela samhället, det kommer skapas enormt mycket jobb inom i stort sett alla branscher. Det i sin tur kräver en från nuläget omvänd befolkningstrend där människor från södra Sverige söker sig norrut.

”Sverigekartan ritas om”

Det är hög tid att börja tala om flyttbidrag för att få flyttlassen att börja gå norrut. Under 90-talet var det precis tvärtom, men som Peter Larsson, regeringens samordnare, gärna säger: ”Sverigekartan ritas om”. Och han vet vad han talar om. Det är nu det händer saker som kommer att förändra framtiden i norra Sverige för all framtid.

– Det som sker i vår region och i övriga norra Sverige ger en oerhört stark framtidstro. Med allt som planeras för framtiden ser vi att vi måste arbeta över gränserna och hitta nya ingångsvinklar för att aktivt jobba och utveckla kompetensförsörjningen, säger Viktor Kåreborn, projektledare för kompetensförsörjning i Boden och Luleå kommuner.

Boden och Luleå kommer att marknadsföra helheten. Tillsammans vill kommunerna skapa en välkomnande atmosfär där nya invånare känner sig värdefulla för samhället. En hög inkludering med möjligheter att utvecklas. Nästa steg blir att kroka arm med andra regioner, som har högre arbetslöshet, och marknadsföra Luleå och Bodens unika möjligheter.

– Vi måste kunna visa på många olika attraktiva värden utöver de spännande jobb och företag som finns här. Livet mellan husen blir allt viktigare och idag väger andra värden som kultur, fritid och skola tungt, funderar Viktor vidare.

Kompetenslotsen

Luleå kommun driver sedan 2020 ett framgångsrikt projekt som går under namnet Kompetenslotsen tillsammans med det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region. I projektet har man skapat en modell för kompetensförsörjning som handlar om att samordna, utveckla och lotsa arbetsgivare för att skapa de bästa förutsättningarna. Det är den modellen som är grunden till hur man kommer jobba med kompetensförsörjningsfrågan i samverkansprojektet Luleå Boden.

– Ambitionen är att kartlägga näringslivets behov. Vi identifierar och lyfter aktuella behov som finns inom lokala företag och matchar det med lösningar som finns lokalt inom bolag eller inom akademin. Uppdraget bygger mycket på att lotsa och vägleda, berättar Björn Markinhuhta, projektledare Kompetenslotsen.

Inom Kompetenslotsen finns redan flera framgångssagor som visar att samverkan ger resultat. Bland annat en yrkesutbildning till takläggare som tagits fram tillsammans med arbetsgivaren som har stort behov av personal. Kompetenslotsen åkte även ner till Trollhättan för en kompetensdag där arbetsgivare från Norr- och Västerbotten fick möjligheten att marknadsföra sig mot södra Sverige. Fler aktiviteter är på gång och mycket lär hända under 2022.