Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kompetensattraktion prioriteras i Luleå

Luleå och Boden samverkar för att göra båda kommunerna mer attraktiva för boende och företagande. Inom hela kompetensförsörjningsperspektivet, som bland annat omfattar kompetensattraktion som ett av huvudområdena, kretsar mycket kring att få fler att stanna kvar och samtidigt locka fler till att flytta till regionen.

I Luleå är det nära till naturen och goda möjligheter till ett rikt frilufuftsliv.

Idag krävs det mycket mer än intressanta jobbmöjligheter för att locka nya invånare till en kommun. Alla kommuner eftersträvar tillväxt och inflyttning är ett säkert sätt att skapa tillväxt med högre skatteintäkter. Vad behöver man då för att leva ett gott liv? De allra flesta söker en helhet där attraktiva bostäder, skolor, friluftsliv, kultur och bra kommunikationer väger minst lika tungt som jobbet.

För alla som vill och kan flytta

Luleå kommun arbetar med kompetensattraktion inom fyra perspektiv: kompetensförsörjning, leva och bo, näringsliv och infrastruktur. De fyra perspektiven bildar tillsammans en helhet som Luleå kommun behöver utveckla för att attrahera fler invånare, och samtidigt få fler att stanna kvar.

– Det kommer att skapas flera tusentals industrijobb i regionen, och det i sin tur genererar ytterligare minst tre gånger fler jobb inom andra näringar. Vi behöver med andra ord attrahera alla som kan och vill flytta hit från övriga Sverige, konstaterar Anna Broström, förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Inte bara nya jobb

Det är inte bara nya jobb som ska tillsättas. Inom de närmaste åren kommer Norrbotten att få mycket stora pensionsavgångar samtidigt som det finns utmaningar att rekrytera människor utanför länet. För att Norrbotten ska klara kompetensförsörjningen behövs 51 000 nya anställningar göras fram till år 2030. Nästa stora utmaning för Luleå och Boden blir att utvecklas så att fler unga väljer att stanna kvar.

– Kompetensattraktion är ett komplext uppdrag som omfattar många olika delar. För att vi ska bli den framtidsregion som alla talar om nu i samband med den gröna omställningen så måste vi först lösa flera utmaningar, inte minst gällande bostadsbrist. I Luleå har vi en bra beredskap med byggklara områden och väldigt många bostadsprojekt på gång, berättar Anna Broström.

Behöver snabbare beslutsprocess

Beredskap är bra – men byggs det tillräckligt snabbt? Som det ser ut nu ska H2 Green Steel i Boden starta produktionen redan 2024. Alla processer kring byggnation av nya bostäder måste snabbas på, och alla befintliga hus tas tillvara på. Beslutsprocesser som slukar flera år duger inte.

– Det finns en vilja och ambition i Luleå om att göra beslutsprocesser mycket enklare och snabbare. Det är många intressenter som måste samverka för att det ska vara möjligt, och det är just denna samverkan som vi från kommunens sida vill stärka och utveckla. Det är en del av vårt uppdrag inom Arbetsmarknadsförvaltningen också. Det är mycket kvar att göra för att vi ska kunna nå våra mål, men det finns en stark framtidstro här som vi drar nytta av, menar Anna Broström.