Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kompetensfrågan central i utvecklingen av nya Kiruna

Det nya Kiruna är en modern och hållbar stad som förverkligar gröna lösningars möjligheter i arktiskt klimat. Staden kommer att bli ett skyltfönster för resten av världen när det gäller smart infrastruktur, grön energi och inte minst industri 4.0 med en i framtiden fossilfri gruvdrift.

Kiruna kommun är en stabil arbetsgivare och erbjuder troligtvis Sveriges bästa friskvårdsbidrag.

Gamla Kiruna rivs och ett nytt Kiruna byggs upp. Detta är Kirunas i särklass största projekt genom tiderna. Allt omfattas av det stundande samhällsomvandlingsprojektet som inkluderar allt från byggnation av grundläggande infrastruktur, energisystem och vägar till nya bostäder, skolor och ett nytt centrum med brett serviceutbud.

– För att vi inom kommunens ska klara av en så pass stor omställning med mycket tunga investeringar krävs bra samarbeten och nytänkande hos alla berörda parter samt inte minst samverkan med alla som bor och arbetar i Kiruna. Tillsammans ska vi bygga ett nytt Kiruna att vara stolta över, och i det arbetet måste vi ta vara på all kompetens vi har, säger Ann-Sofie Reineström, personalchef på Kiruna kommun.

Attraktiv arbetsgivare

Mycket av arbetet på kommunens personalavdelning handlar nu om att skapa mervärden och behålla befintlig personal, samtidigt som kommunen måste vara attraktiv för nyinflyttning.

– Kommunen måste kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar med att rekrytera, utveckla och behålla vår personal över tid. Den befintliga personalen ska erbjudas möjligheter att växa i sina roller, och för den som vill ska det även vara möjligt att karriärväxla inom kommunen. Samtidigt vill Kiruna kommun växa genom ökad inflyttning, och det är något som är helt nödvändigt om vi ska klara samhällsomvandlingen på ett bra sätt, menar Ann-Sofie Reineström.

Måste vara innovativa

Kompetensfrågan är som alltid central i utvecklingen, men det nya Kiruna kan bara byggas om hela samhället är med. Det handlar om ett gigantiskt arbete med att utveckla nya boendemiljöer, bygga nya skolor, kulturinstanser och skapa möjligheter för en rik fritid.

– Kompetensfrågan är en utmaning för oss men vi ser nya möjligheter i att tänka annorlunda och våga gå mot strömmen. Vi måste vara innovativa och tänka nytt genom hela organisationen, och införa nya arbetssätt som hjälper oss att ta vara på kompetens som redan finns inom kommunen. Det görs redan inom skolan i Kiruna, här har vi samordnat så att behörig lärarkompetens nyttjas på bästa sätt och gagnar fler elever, förklarar Ann-Sofie Reineström.

Sveriges bästa förmåner

Kiruna kommun erbjuder mycket fina utvecklingsmöjligheter för engagerad personal som vill vara med och bygga något nytt och varaktigt för framtiden. Kommunen är en stabil arbetsgivare över tid och erbjuder troligtvis också Sveriges bästa förmåner i form av friskvård.

– Alla kommunalanställda får 5000 kronor att spendera på friskvård, vilket innebär att man i princip har gratis träning under hela året. Att satsa på friskvård är också ett sätt för kommunen att behålla sina anställda och framförallt behålla en frisk personal, avslutar Ann-Sofie Reineström med.