Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Innovationer blir affärer tack vare Arctic Business

Hos Arctic Business kan innovatörer och entreprenörer få den hjälpen de behöver för att komma vidare med sina idéer och omvandla dem till livskraftiga företag. I befintliga bolag kan innovationskraften öka med inspiration och kraft från inkubatorn.

Jens Lundström, vd för Arctic Business Incubator.

– Vår grunduppgift är att starta nya och innovativa företag från norra Sverige. Vi ska bidra till att fler företag etableras med starka exportprodukter som ger Sverige mer konkurrenskraft på sikt. Vi har bästa tänkbara utgångsläge för det nu när 1100 miljarder kronor ska investeras i vår region och det globala intresset för regionen är större än någonsin, säger Jens Lundström, vd för Arctic Business Incubator AB, som verkar i Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna.

Bygger starka team

Arctic Business fångar goda idéer och innovationer och ser till att de blir kommersiellt gångbara. I praktiken innebär det att man främst jobbar med att bygga starka team från styrelse till enskilda anställda, ger tillgång till finansiering och skapar affärer för inkubatorbolagen.

– Under företagens tid hos oss ska vi hjälpa dem att göra bra affärer och bygga upp egna nätverk både i Sverige och internationellt. Vi bistår med den kompetens som behövs för att utveckla allt från att bygga produkter eller tjänster till att skriva bra avtal, hitta rätt finansiering och se till att företagen kan växa med rätt kompetens, förklarar Jens Lundström.

Många företag har akademisk forskning och resultat från Luleå tekniska universitet som grund, men det kommer även in case med stark industriell koppling till regionens basnäringar som gruvnäring, stål, skog och energi. På senare år har datacenter och rymdteknik vuxit till starka näringar i Luleå med omnejd.

Stärker ledande teknikregion

Idag finns en växande startupscen som täcker ett mycket stort geografiskt område från Skellefteå i Västerbotten till Kiruna i Norrbotten. Det finns många framgångsrika exempel på inkubatorbolag som startats runt innovatörer och entreprenörer och som lyckats med stöd från Arctic Business och deras affärsängelbolag Arctic Ventures.

Exeri har lämnat inkubatorn efter ett par års utveckling i nära samverkan. Idag är det ett företag med en unik produkt för att övervaka och lokalisera defekter i elnät med världen som marknad. Exeri har utvecklat ett system som används för att exakt avgöra var i elnätet felet sitter, så att man snabbt kan åtgärda istället för att lägga värdefull tid på att leta genom hela nätet.

Ett annat framstående exempel från Arctic Business Incubator är Arctic Space Technologies, ett företag som jobbar med hållbar satellitkommunikation. Fler och fler startups har en koppling till rymdindustrin, något som bidrar ytterligare till att förstärka den norra regionen som en ledande teknikregion globalt. Här har Arctic Business en viktig roll genom att ansvara för ESA BIC Sweden, Sveriges nationella rymdstartupsatsning som initierats av Rymdstyrelsen och European Space Agency med stöd från Vinnova.

Läs mer om Arctic Business: https://www.abi.se/

Läs mer om ESA BIC Sweden: https://www.esa-bic.se