Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Möjligheter och utmaningar för tillväxt i den norra regionen

Kalles bud erbjuder mycket mer än paketleveranser i Norrbotten och Stockholmsområdet. Som helhetsleverantör är Kalles bud involverade i allt från daglig distribution av paket till flytt av hela bohag och kontor. Personalen är dagligen ute på fältet och levererar, monterar och flyttar möbler för såväl privatpersoner som företagskunder.

Kalles bud har ett 80-tal anställda och drygt 20 inhyrda men behöver bli många fler i den norra regionen

Norrbotten, Västerbotten och Stockholm är det huvudsakliga upptagningsområdet för Kalles bud, som har egna kontor och terminaler i Luleå, Umeå och Stockholm. Utvecklingen går snabbast i den norra regionen och här har Kalles bud störst ambition att växa framöver, inte minst i Kiruna för att nå en växande marknad där i samband med byggnationen av nya stadsdelar och den enorma samhällsomvandling som kopplas till det.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden tillsammans med både befintliga och nya kunder, säger Erik Sundqvist, driftchef på Kalles bud i Luleå.

Tillväxt är något som finns med på agendan för de flesta företag, och Kalles bud är inget undantag. Det finns samtidigt ett antal utmaningar som måste mötas för att nuvarande tillväxtmål ska nås.

Ambition att växa i norr

Kalles bud har idag en personalstyrka på ett 80-tal anställda plus minst ett 20-tal inhyrda men behöver bli många fler i den norra regionen.

– Vi skulle kunna växa mycket mer och ta fler uppdrag – om vi hade haft en större rekryteringsbas. Norrbotten och Västerbotten har Sveriges lägsta arbetslöshet och det gör det till en stor utmaning för oss nu när vi har ambitionen att växa just här, berättar Erik Sundqvist.

Kompetensfrågan är en utmaning som man delar med de flesta företag i Norrbotten och Västerbotten idag. Ökad inflyttning kommer att vara den centrala delen av lösningen på sikt, men under tiden förlitar sig Kalles bud på goda relationer, ett gott rykte som arbetsgivare och till viss del inhyrning av kompetent personal.

Hög service är en överlevnadsstrategi

Som en av Norrbottens största aktörer inom bud och transporttjänster har Kalles bud avtal med flertalet av regionens största distributionsbolag. I flera av uppdragen ingår servicetjänster som montering och flytt av kontorsutrustning, samt installation av ny utrustning och liknande. Att vara lösningsorienterade och flexibla är inte bara en konkurrensfördel – det är en ren överlevnadsstrategi, menar Erik.

– För oss är inget uppdrag för svårt eller för omständligt – vi ser till att lösa det kunden behöver helt enkelt. Det finns många i regionen som kan flytta saker från en plats till en annan, men jag tror att vi är ganska ensamma om att ha den här servicenivån och bredden i vårt tjänsteerbjudande.

Kalles bud är ett anrikt företag med 45 år i branschen och en affärsidé som grundas på kvalitet, erfarenhet och flexibilitet.