Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Starkare räddningstjänst med gemensamma krafter

Ensam är inte stark. Det är man väl medveten om på Räddningstjänsten i Luleå. I skrivande stund utvecklas en gemensam räddningscentral, RC Nord, som omfattar sammantaget 19 kommuner i Norrbotten och Västerbotten. I Luleå har en ny räddningsstation färdigställts under 2021 för att bättre kunna möta dagens verksamhet och krav.

Hos oss finns alla möjligheter att skapa en attraktiv karriär, säger Mikael Andersson, räddningschef i Luleå.

Det är mycket på gång i Sveriges två nordligaste län. Genom att samordna Räddningstjänsten för tolv kommuner i Norrbotten och sju kommuner i Västerbotten skapar man en gränslös räddningstjänst med mycket större resurser. Det borde också attrahera fler med intresse av att jobba inom verksamheten.

– Vi bygger framtidens räddningstjänst nu och behöver kompetensutveckla för att möta framtida krav. Hos oss finns alla möjligheter att skapa en attraktiv karriär, säger Mikael Andersson, räddningschef i Luleå och delaktig i etableringen av det nya ledningssystemet Räddsam Nord.

Behöver rekrytera och kompetensutveckla

Med gemensamma insatser kommer Räddsam Nord att kunna skapa ännu större tillgänglighet och höja beredskapen avsevärt. Dessutom kommer Räddningstjänstens resurser att kunna nyttjas mycket mer effektivt. Luleå blir navet för styrning av Räddsam Nords insatser och fortsatta utveckling.

– Våra resurser är nu disponibla genom hela systemet vilket också innebär en stor förändring ur ett rekryteringsperspektiv, påpekar Mikael Andersson.

En central räddningstjänst kommer att hantera flera tusentals larm under ett år, om man jämför med en lokal räddningstjänst i en mindre norrländsk kommun som kanske bara hanterar ett par hundra. Det ger en mycket större bredd och kräver ett bredare perspektiv rent kunskapsmässigt.

– Vi kommer att fokusera mycket på att rekrytera och kompetensutveckla genom hela verksamheten framöver, bekräftar Mikael Andersson.

För den som vill vara med och bygga en modern och tillförlitlig räddningstjänst i Norrbotten och delar av Västerbotten är det hög tid att söka sig till Räddsam Nord.