Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Möt företaget som kan flytta berg

EuroMining är en väletablerad aktör i Gällivare och Malmfälten som oftast är med i de största gruvprojekten. Lastning och transporter för gruvnäringen är företagets huvudsyssla, men tack vare unik kompetens inom all form av berghantering involveras EuroMining även i andra projekt såsom infrastruktur och tunnelbyggen.

EuroMining har lång erfarenhet av arbete i gruvor och har varit med i flera av Sveriges största gruvprojekt.

Förbifart Stockholm är ett projekt som skiljer sig mycket från det EuroMining vanligtvis sysslar med. Den planerade motorvägsförbindelsen för E4 ska gå genom västra Stockholm, från dagens E4/E20 i Kungens kurva i söder till Häggvik strax norr om Stockholm.

Största delen av Förbifart Stockholm kommer att gå genom tunnel, och det är här EuroMining kommer in med sin specialistkompetens kring hur man bäst hanterar bergmassor. Projektet påbörjades redan 2013, med första sprängning 2016 och för Eurominings del tog det fart under 2019. Enligt plan ska trafikering börja 2030.

– Förbifart Stockholm är ett stort och viktigt projekt för oss, men till största delen befinner vi oss under mark då vi i huvudsak lastar och transporterar material till och från underjordsgruvor, säger Pernilla Storm, områdeschef på EuroMining i Gällivare.

Med i Sveriges största gruvprojekt

EuroMining har lång erfarenhet av att arbeta i underjordsgruvor och har under årens lopp varit med i flera av Sveriges största gruvprojekt. Företagets expertis tillämpas för fortsatt utveckling inom gruvnäringen, men även inom samhällsomvandlingen som pågår i Norrbotten.

– Vi är med i stort sett alla gruvprojekt som pågår i regionen och är samtidigt engagerade i den stora samhällsomvandling som pågår i Gällivare, Kiruna och Malmfälten, bekräftar Pernilla Storm.

Vill utvecklas med lokala talanger

Det planeras för uppstart av nya gruvor i norra Sverige och här vill EuroMining vara med och leverera sina tjänster och bidra till en optimal start i projekten. Den största utmaningen lär bli att rekrytera mer personal.

– Vi har ett starkt team idag men vi kommer behöva bli fler i takt med att industrin utvecklas i vår region, säger Pernilla. Vi ser ju helst att man bor i närområdet och känner vår region, vi vill inte rekrytera baserat på fly in – fly out. Gällivares bostadsutveckling måste snabbas på för att vi ska ha en chans att rekrytera i den takt vi och våra kunder, det vill säga gruvbolagen och industrin i Norrbotten, behöver.

EuroMining ska enligt Pernilla Storm fortsätta utvecklas tillsammans med Gällivare och Norrbotten, i första hand med lokala talanger och inflyttare.