Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

SSAB vill locka talanger från andra branscher

SSAB jobbar med världens främsta och mest moderna teknik inom ståltillverkning. Dessutom är den hållbar med möjligheten att redan nu producera fossilfritt stål på pilotnivå. Som First Mover inom framtidens hållbara ståltillverkning är SSAB också en mycket attraktiv arbetsgivare.

Världens första fossilfria stålproduktion presenterades av Anna Borg koncernchef Vattenfall, Ibrahim Baylan näringslivminister, Jan Moström vd LKAB och Martin Lindqvist koncernchef SSAB.

Peder Sundbom, HR-chef på SSAB i Sverige, har varit verksam inom bolaget i över 30 år. Han om någon kan vittna om den spännande resa som SSAB gjort under de senaste decennierna och den nya resa man nu påbörjat för att ta SSAB och den moderna stålproduktionen in i framtiden.

– Det är en fantastisk utveckling vi befinner oss i just nu. Det vi lägger grunden för idag kommer sannolikt att påverka industrin under flera decennier framåt. Dessutom finns det en marknadsmässig efterfrågan som gör att vi måste satsa på fossilfritt stål – den skrotbaserade ståltillverkningen täcker inte upp det globala behovet av stål, så det är hög tid att agera nu och här är SSAB först ut i världen, säger Peder Sundbom.

Kompetensförsörjningen den största utmaningen

Att vara först innebär naturligtvis också en risk, men för SSAB handlar det inte bara om att hinna först i mål.

– Vi gör den här stora investeringen för att framställa fossilfritt stål först i testskala i Hybrit, och snart i industriell skala på den nya demonstrationsanläggningen som byggs i Gällivare och som ska vara färdig 2026. Det är kommersiella och marknadsmässiga krafter som styr, vi svarar på en stor global efterfrågan där vi kommer att ha ett försprång på marknaden genom att göra de här investeringarna nu, understryker Peder Sundbom.

Den största utmaningen blir inte att hitta köpare till det fossilfria stålet. Det kommer högst sannolikt att finnas en större efterfrågan än vad som kan tillverkas, i alla fall till en början. Den största utmaningen blir kompetensförsörjningen.

– Här måste vi tänka allt annat än traditionell stålindustri. Vi måste tänka brett när vi rekryterar. I framtiden kommer fler av  våra processer  att digitaliseras och arbetsmiljön är ofta ett operatörsrum där man styr tillverkningen på distans. Det kommer inte att vara fysiskt betungande att jobba inom framtidens stålindustri, säger Peder Sundbom.

Behöver talanger från andra branscher

SSAB befinner sig just nu i en fas där man bygger upp den nya verksamheten, med ny teknik och nya processer. För uppgiften behövs bland annat duktiga projektledare som håller ihop värdekedjan, samt bygg- och anläggningsarbetare som konstruerar den fysiska anläggningen. Operatörer som kör den befintliga produktionen behövs under hela byggtiden, eftersom tillverkningen inte kommer att trappa ner under byggnationen av den nya anläggningen.

I den nya anläggningen i Gällivare, när den står färdig, kommer det att behövas kompetens inom nya områden då tekniken till stor del är helt ny.  Processoperatörer, elektriker, mekaniker och automationsingenjörer är bara ett axplock av kompetenser som kommer att behövas.

För att kunna rekrytera i den mängd som krävs för att SSAB även i framtiden ska vara världsledande inom sin nisch behöver man främst bygga ett bra varumärke med nöjda medarbetare som blir ambassadörer för företaget. Det är också viktigt att satsa på intern utveckling och kompetensväxling, och slutligen öka attraktionskraften externt för att locka talanger från andra branscher.