Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Stark drivkraft för ständiga förbättringar

För en kommun i Överkalix storlek erbjuds det stora valmöjligheter vad gäller barnens skolgång. Här finns både en kommunal grundskola och en friskola, båda ligger centralt och samtidigt naturnära. Båda kännetecknas också av en stark drivkraft för ständiga förbättringar och utveckling.

Överkalix friskola blev en av landets första friskolor då den etablerades 1995. Redan från början sattes ribban högt med fokus på trivsel och trygghet i en mindre skola.

Överkalix friskola blev en av landets första friskolor då den etablerades 1995. Redan från början sattes ribban högt med fokus på trivsel och trygghet i en mindre skola. Skolan fick också en inriktning mot kultur och miljö, och än idag genomsyras Överkalix friskola av mycket kulturevenemang under hela året.

– Trygghet har alltid varit vår främsta ledstjärna, säger Ann Bergdahl, rektor och skolchef på Överkalix friskola. Att alla ska trivas och må bra, personal som elever, är det viktigaste för oss. Vi har skapat trygga lärmiljöer, där vi har en hög lärartäthet och små klasser om max åtta elever per klass, från förskolan och upp till grundskolans sista årskurs.

Trygga lärmiljöer skapas genom att man lär känna varandra. Att arbeta med åldersblandade grupper är ett bra sätt att få barn i olika åldrar att lära av varandra och samtidigt öka tryggheten i skolan över lag. Relationsskapande är ett inarbetat mönster i Överkalix friskola som formats under snart tre decennier.

Naturen som lärmiljö

Överkalix friskola ligger på Brännaberget, ungefär en kvarts gångavstånd från den kommunala grundskolebyn i centrum. Området har en av Överkalix bästa utsiktspunkter, omgiven av tät skog där barnen gärna bygger kojor. Älven rinner förbi alldeles nedanför skolan vilket också bjuder på unika möjligheter att skapa attraktiva lärmiljöer med hjälp av naturens resurser.

– Vi ser till att använda de resurser som finns nära oss och bygger gärna aktiviteter med naturen som utgångspunkt. Det finns egentligen oändliga möjligheter, men några exempel är att vi plockar bär tillsammans till skolans hemgjorda sylt, vi anordnar tips- och spökpromenader och vi uppmuntrar ett aktivt lärande i naturen varje dag, förklarar Ann Bergdahl.

Familjärt och enkelt

På Överkalix friskola betyder närhet, relationsskapande och trygghet allt. Därför är skolan fortfarande liten med bara ett 60-tal elever. Familjärt och enkelt, lugna studiemiljöer och hög inkludering är ord som beskriver Överkalix friskola mycket bra.

Skolan har ett eget kök och en matsal med hemköksinredning. Det ger en familjär känsla, där barn och personal äter den hemlagade maten tillsammans. På Överkalix friskola erbjuds frukost, lunch och frukt på eftermiddagen för alla barn.