Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

En smart industri som gör skillnad

Framtiden byggs i trä. En förnybar resurs som är både klimatsmart och med egenskaper som möjliggör både häftig arkitektur och stora bärande konstruktioner – och intresset för att bygga med trä ökar.

– För att möta den ökade efterfrågan på hållbara byggmaterial utvecklar vi både människor och maskiner, säger Thomas Haglund, vd för Moelven Valåsen AB.

För att möta den kraftiga efterfrågan på hållbart byggmaterial sågar Moelven Valåsen i Karlskoga 20 000 timmerstockar om dagen. Timret transporterats mestadels kortväga från närliggande skogar. Innanför sågverkets portar vidareförädlas råvaran för att kunna inta ny skepnad, inbyggt i ett flerbostadshus, som terrass eller exteriör på en förskola.

– Trä är det enda byggmaterial som fortsätter binda CO2 även när det bytt skepnad och till exempel byggts in i ett hus. Dessutom är vi duktiga på att återplantera skog i Sverige och för varje träd som avverkas planteras två till tre nya, vilket gör att vi alltid kommer ha skogen kvar samtidigt som vi förvaltar den, säger Thomas Haglund.

Genom att låta trä träda fram och ta mer plats som ett mer hållbart alternativ har efterfrågan stadigt ökat under de senaste åren – en ökning som Thomas spår fortsätta och som ställer högre krav på att även utveckla industrin.

Det smarta sågverket är digitalt

Att förvalta resursen från skogen på bästa sätt är viktigt och Moelvens verksamheter strävar ständigt efter att optimera både processer och råvara – och det genom att utveckla både människor och maskiner.

Moelven Valåsen är ett modernt sågverk i Karlskoga som till stor del är digitaliserat och automatiserat. Arbetsmiljön är mycket bra och utvecklas ständigt, bland annat tack vare den höga automationsgraden.

– Vår verksamhet är helt inriktad på Industri 4.0 och digitaliseringen. Därför behöver vi anpassa organisationen för att kunna fortsätta utveckla framtidens smarta sågverk. Vi kommer att behöva rekrytera människor med kompetens inom programmering, som exempel. Ett modernt sågverk är som en stor maskin som ska programmeras från ett kontrollrum och därefter i princip sköta sig själv med tillsyn då och då, förklarar Thomas Haglund.

Under 2022 kommer Moelven att undersöka möjligheter för att utveckla samarbeten med akademin och eventuellt även ta in studenter som vill göra examensarbeten på sågverket i Karlskoga.

– Målet är att visa på hur ett modernt sågverk fungerar och vilka utvecklingsmöjligheter som väntar för den som vill arbeta med förnybara material och därmed vara med och bygga en hållbar framtid i trä.

Kapacitet att leverera mer

Trä som byggmaterial fortsätter att ta marknadsandelar.

– Idag byggs lite över tio procent av alla nya hus i Sverige med stomme av trä, men det finns kapacitet att leverera mer trä för att öka andelen. I Sverige har vi gott om skog, en fantastisk förnybar resurs som gör det möjligt att bygga mer i trä, menar Thomas Haglund.

För att säkra kapaciteten ytterligare har Moelven nyligen investerat över 200 miljoner kronor för att vidareutveckla sågverket.

Kort om Moelven

Moelven-koncernen är en av Europas största tillverkare och leverantör av sågade trävaror. I Värmland finns hela Moelvens värdekedja representerad, från skogsförvaltning, sågverk och hyvlerier till tillverkning av modulbyggda flerbostadshus. Ofta samverkar de olika divisionerna i större projektleveranser – för att tillsammans ta tillvara möjligheterna som växer på träd. Moelven Valåsen AB har 120 medarbetare och levererar 390.000 m3 sågade trävaror till både svenska marknaden och på exportmarknader världen över.