Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kommunal kämpar för säkra arbetsplatser

Pandemin har förändrat världen på flera sätt. I Sverige finns det många exempel på det, varav ett handlar om den allmänna synen på många yrkesgrupper inom Svenska kommunalarbetareförbundet. Förbundets medlemmar finns i mer än 230 olika yrken, alla regioner, inom det privata näringslivet och inom det offentliga.

Linda Bååth, avdelningsordförande för Kommunal i Västra Svealand.

Svenska kommunalarbetareförbundet, ofta förkortat Kommunal, samordnar många yrkesgrupper inom den kommunala sektorn, men även inom det privata näringslivet inom företag som levererar samhällsnära tjänster.

De största yrkeskategorierna finns inom välfärdssegmentet skola, vård och omsorg. Det vill säga yrkesgrupper som tryggar några av samhällets viktigaste servicefunktioner. Kommunals medlemmar är även sotare och bussförare, de finns inom kök, restauranger och räddningstjänsten, såväl som inom Svenska Kyrkan, inom teknik och fastighetsområdet, städ och inte minst inom gröna sektorn.

Ofta är det just Kommunals medlemmar som har stått och som fortfarande står i frontlinjen, pandemin är inte över, men det är först nu deras insats verkligen uppmärksammas.

Nuläge – pandemin är inte över

Det har varit en tid av förändring för alla, och inte minst för alla som arbetar inom kommunala serviceyrken.

– Vi har haft väldigt mycket att göra under de senaste två åren. Mycket tid och kraft har lagts på att förhandla fram grundläggande arbetsvillkor med tillgång till rätt skyddsutrustning inom vård och omsorg, bland annat, säger Linda Bååth, avdelningsordförande för Kommunal i Västra Svealand.

Skyddsutrustning har inte varit en självklarhet på alla ställen. Till exempel inom hemtjänsten har det varit väldigt olika villkor beroende på var man befinner sig.

– Vi jobbar fortfarande mycket med de här frågorna, pandemin är inte över. Inom till exempel hemtjänsten, som är minutstyrd, är det en stor utmaning att få tiden att räcka till för att inkorporera extra sysslor som att byta skyddsutrustning mellan varje besök. Här är vi med och stöttar så att våra medlemmar får en bättre arbetsmiljö, fortsätter Linda Bååth.

För bättre villkor

Kommunal bildades just för att bidra till utvecklingen av bättre arbetsmiljöer och villkor för sina medlemmar.

– Många eller de flesta av våra medlemmar har inte kunnat jobba hemifrån. De har varit engagerade i att få samhället att fungera även under pandemin, och ofta med sin egen säkerhet som insats. Vår viktigaste uppgift inom Kommunal är att sprida kunskap så att medlemmar inom alla våra yrkesgrupper får en trygg och säker arbetsmiljö med möjligheter till fortsatt utveckling. Det är lika viktigt i skolan som inom hemtjänsten, säger Linda Bååth.

Kommunal ska i enligheten med förbundets vision fortsätta ”arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna”.