Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Carbomax vill utveckla nya hållbara råvaror för metallurgisk industri

Det fossilfria stålet är inte längre en avlägsen framtidsdröm – Volvos första testfordon byggt med fossilfritt stål rullade ut ur fabriken redan under 2021. Teknik och råvaror utvecklas för att på sikt bli avgörande i utvecklingen av det cirkulära samhället.

Carbomax hjälper metallurgisk industri att utnyttja större andel förnybara och återvunna råvaror i sin produktion.

Västeråsföretaget Carbomax är en del av en viktig värdekedja för framtidens fossilfria stålindustri. Carbomax fokuserar bland annat på att hjälpa metallurgisk industri att arbeta mer hållbart genom att utnyttja större andel förnybara och återvunna råvaror i sin produktion.

– Vi befinner oss i en mycket spännande utvecklingsfas just nu. Under de senaste åren har vi tråkigt nog inte kunnat träffa våra kunder lika ofta som tidigare, men vi har fortfarande arbetat nära våra kunder och utvecklar nya, mer hållbara kolprodukter som industrin i snabb takt efterfrågat, säger André Ulmgren, marknadschef på Carbomax.

Alla vill producera fossilfritt stål

Carbomax hanterar sedan många år kunders restprodukter och underlättar återvinning genom brikettering, så att materialet blir till ny råvara och går tillbaka till stålproduktionen. Andelen återvunnet material ökar, men viktigt för Carbomax framöver blir också att bidra till att nya hållbara råvaror kan börja användas i stor skala.

– SSAB har jobbat med utvecklingen av Hybrit under flera år, men nu ser vi att i princip alla ståltillverkare vill producera fossilfritt stål och dessutom i snabbare takt än vad som kommunicerats tidigare. Beroende på om stålet produceras med malm efter skrot som råvara kan vägen dit se lite olika ut. Vi kan spela en viktig roll i att förse stålindustrin med hållbar råvara, och därför medverkar vi i flera olika forskningsprojekt kring biokol bland annat, informerar André Ulmgren.

Sedan några år tillbaka bedrivs ett samarbete med Envigas AB i Bureå nära Skellefteå, som har ambitionen att tillverka biokol baserat på restprodukter från trä- och skogsindustrin i Sverige. Skogsråvaran genomgår en pyrolys och genom processen bildas en ren kolprodukt med högt kolinnehåll. Projektet befinner sig precis i övergången till storskalig produktion och det finns redan många potentiella kunder som intresserar sig för biokol.

Det går bra för Carbomax

Det aktuella biokolprojektet kommer sannolikt att få stor betydelse för framtidens hållbara och cirkulära stålproduktion och kan då även att öka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft. Det är samtidigt en utveckling som är viktig för hela samhället eftersom en hel industris klimatavtryck minskar samtidigt som antalet arbetstillfällen kan öka.

– Det går stabilt för Carbomax sedan många år och vi ser att den trenden fortsätter, konstaterar André Ulmgren. Han fortsätter:

– Våra kunder är nu mer intresserade än någonsin av att återvinna så mycket som möjligt av sina restprodukter och därigenom skapa en cirkulär produktion. Vi ser en stor utvecklingspotential här framöver, och samtidigt har vi ett helt nytt spår med utveckling av biokol.

– Viktigast för oss inom den mer nära framtiden blir att säkra vår materialtillgång och våra leveranser för det kommande året, då vi ser en kraftigt ökande efterfrågan. Samtidigt som transportsituationen fortfarande är mycket ansträngd mellan flera kontinenter.