Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

QuickNet på väg in i ny vision

Under pandemin är det många företag som upplevt utmaningar – men även möjligheter. QuickNet AB i Västerås har tagit vara på de möjligheter som presenterat sig och verksamheten befinner sig just nu i positiv förändring. Under 2022 ska en ny vision för framtiden presenteras.

QuickNet har i dagsläget 25 medarbetare på kontoren i Västerås och Eskilstuna. Sett till kundunderlag och tillväxtpotential skulle QuickNet snabbt kunna rekrytera minst fem medarbetare till.

QuickNet AB är en lokal leverantör av bredband, fastighetsnät, telefoni, digital marknadsföring och co-location. Företagets primära marknad är Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Hallstahammar men vissa tjänster säljs över hela landet. QuickNet har funnits sedan 1995 och är idag marknadsledande. Funderingarna internt kretsar nu kring möjligheterna att utveckla företaget och tjänsteportföljen med lika god trygghet och service.

– Det är klart att vi vill växa men det lokala är fortsatt viktigt för oss. Det är vår lokala förankring som skiljer oss från andra leverantörer. Vi rekryterar lokalt och växer lokalt. När våra kunder ringer till oss så är det någon från Västerås som svarar och om kunden har problem åker någon av våra egna tekniker ut och hjälper till - vi har inga tjänster outsourcade på callcenter eller underleverantörer, förklarar Jennie Höglund, vd på QuickNet.

Behöver minst fem medarbetare till

I dagsläget arbetar 25 personer på kontoren i Västerås och Eskilstuna. Om man ser till kundunderlaget och tillväxtpotential skulle QuickNet snabbt kunna rekrytera minst fem medarbetare till, bland annat inom kundtjänst och tekniska installationer.

Många upplever svårigheter med kompetensförsörjningen idag, men inte QuickNet.

– Vi har valt att rekrytera mycket baserat på personlighet och individens möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. Vi tillämpar mycket intern utbildning och egen upplärning, vi är tillväxtbenägna och tror på personalens förmågor. Personalen är det vi är allra stoltast över. Att ge mycket frihet under ansvar och möjligheter för medarbetarna att själva styra sina dagar är också något jag tror lockar många idag, säger Jennie Höglund.

Sju timmars arbetsdag

QuickNet går mot strömmen och vågar vara annorlunda. Ett exempel på det är att man för ett par år sedan infört kortare arbetsdagar med sju timmar som heltid, med bibehållen lön för alla medarbetare.

– Vi ser att en kortare arbetsdag med rätt planering faktiskt är lika produktiv och lönsam. Den extra timmen underlättar att lägga livspusslet och vår personal har tid att återhämta sig, menar Jennie.

Andra fördelar med QuickNet som arbetsgivare är korta beslutsvägar, snabb feedback och stora möjligheter att få vara med och påverka företagets utveckling. QuickNet vågar tänka utanför boxen och implementera nya arbetssätt för att ständigt utvecklas och bli lite bättre, både som leverantör och som arbetsgivare.