Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Alla ska kunna resa och öka sin delaktighet

Riksfärdtjänsten Sverige AB är ett mångsidigt företag med fyra affärsområden – samtliga uppbyggda kring hållbarhet. Mer specifikt handlar det om hållbart resande och att erbjuda samma möjligheter för alla att resa och vara delaktiga i samhället.

Riksfärdtjänsten Sverige AB är den sammanhållande länken för uppdraget Stationsledsagning åt Trafikverket. Tjänsten är kostnadsfri och kan bokas av alla som har behov av stöd och hjälp inför och efter en tågresa.

Att arbeta för en ökad hållbarhet kan aldrig bli för mycket eller överskattas. Alla verksamheter måste jobba mer med hållbara lösningar för framtiden och bidra till att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Alla ska kunna resa

Riksfärdtjänsten möjliggör ökad delaktighet. En annan viktig del av hållbarhetsarbetet för riksfärdtjänsten handlar om att hjälpa kunderna att i sin tur uppnå sina hållbarhetsmål. Då oftast miljömässiga.

– Vårt arbete med hållbarhet är speciellt tydligt inom riksfärdtjänsten, där vi samordnar längre resor över hela Sverige för människor som inte kan resa på egen hand eller med den vanliga kollektivtrafiken. Vi jobbar med alla transportslag och har ett mycket omfattande planeringsarbete för att främja samåkning så långt det går, förklarar Jessica Norström, vd på Riksfärdtjänsten.

– Den sociala aspekten av hållbarhet, där vi möjliggör för alla att resa oavsett behov, är kanske det största inslaget av hur vi jobbar för att uppnå flera av målen inom Agenda 2030, fortsätter Jessica.

Tillgänglighetstjänster

Riksfärdtjänsten Sverige AB är också den sammanhållande länken för uppdraget Stationsledsagning åt Trafikverket. Tjänsten är kostnadsfri och kan bokas av alla som har behov av stöd och hjälp inför och efter en tågresa. Tjänsten finansieras istället av kollektivet genom en mindre summa som alla tågresenärer bidrar med när de köper sin biljett.

Under ett vanligt år genomförs cirka 20.000 stationsledsagningar. Tjänsten är rikstäckande och finns att tillgå på ungefär 150 stationer i Sverige. Den behöver bokas minst 24 timmar i förväg och bokning görs där man bokar tågbiljetten.

Ytterligare en tillgänglighetstjänst som bidrar till sociala hållbarhetsmål är Post- och telestyrelsens Teletal, som tillhandahålls av Riksfärdtjänsten Sverige. Tjänsten är en samtalsförmedlande tjänst där man får hjälp med till exempel knappval i växlar eller anteckningsstöd från samtalet. Tjänsten är öppen för alla som upplever ett behov av hjälp. Den är precis som stationsledsagning kostnadsfri att nyttja.

Resor till Gotska Sandön

Riksfärdtjänsten Sverige har även en kommersiell verksamhet med resor till Gotska Sandön. Den kan liknas vid vilket annan resebyrå som helst, med målet att möjliggöra för så många som möjligt att få uppleva ett riktigt vildmarksäventyr på en ö med en fascinerande historia.

– Vi skräddarsyr hela resepaket med boende och båtresa till Gotska Sandön. Det är ett fantastiskt resmål med många unika naturupplevelser. Ön är egentligen ett sandrev som ligger mitt ute i Östersjön. Här finns både ett rikt djurliv, inte minst fåglar, och en spännande historia att ta del av, säger Jessica Norström, som varmt rekommenderar resmålet.