Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Volvo CE leder utvecklingen av eldrivna anläggningsmaskiner

Volvo Construction Equipment, Volvo CE, utvecklar och tillverkar anläggningsmaskiner över hela världen och har sin största site i Eskilstuna. Här arbetar över 2000 personer och på plats finns bland annat världens största demo- och testbana för helelektriska och autonoma fordon. Verksamheten bygger på cirkulära modeller där resursåtervinning och elektrifiering är rätt väg att ta in i framtiden.

Den första helt fossilfria lastbäraren från Volvo Group levererades 2021 och är dessutom elektrisk och autonom

Volvo CE’s historia sträcker sig 190 år tillbaka och alltid med fokus på innovation och nya lösningar. Därför är det inte konstigt att företaget redan nu erbjuder det bredaste utbudet av elektriska anläggningsmaskiner på marknaden och har avsikten att fortsatt vara ledande i utvecklingen av utsläppsfria arbetsmaskiner, nu och i framtiden. Och det stannar inte där, den första maskinen byggd helt i fossilfritt stål, en elektrisk och autonom lastbärare, har redan visats upp och mycket mer är på gång.

– Våra kunder är mitt uppe i en viktig utvecklingsfas nu. Vi levererar maskiner och fordon till branscher som är i störst behov av att ställa om från fossilt till förnybart, och de har också störst drivkraft att satsa på den gröna omställningen där elektrifiering är en del av lösningen, säger Anna Sannö, forskningsstrategichef på Volvo i Eskilstuna.

För en bättre morgondag

Den stora samhällsomvandlingen som måste ske globalt omfattar alla branscher och verksamheter. Här har Volvo CE en tydlig roll, speciellt inom entreprenad- och anläggningsbranschen. Genom att utforska och ta fram nya hållbara teknologier och lösningar i nära samarbete med kunder och partners vill Volvo CE bygga en bättre morgondag.

– Vi har en tydlig vision och ett ansvar gentemot kommande generationer. Vi måste bli mer effektiva och tänka mer cirkulärt. Den cirkulära ekonomins utveckling kommer att löpa parallellt med elektrifieringen inom transport- och entreprenadsektorn. Vi måste därför säkra kompetens för att driva utvecklingen av de lösningar som krävs och därför samverkar Volvo CE med universitet över hela Sverige, berättar Anna Sannö.

Samproduktion av kunskap

Genom att samverka med akademiska forskningsmiljöer och tillämpa resultaten inom industrin kan Volvo CE bidra till att den gröna omställningen inom bygg och anläggning blir genomförbar. Anna ansvarar för forskningssamarbeten som Volvo CE bedriver tillsammans med bland annat Mälardalens universitet. Hon samordnar samarbeten mellan industrin och akademin, vilket också har en stark koppling till rekryteringsarbetet.

– Volvo CE har ett strategiskt samarbetsavtal med Mälardalens universitet, tidigare Mälardalens högskola, sedan 2013. Vi bedriver en samproduktion av kunskap där akademin står för det teoretiska om hur saker kan utvecklas och vi bidrar med kunskap om hur maskinerna och lösningarna ska användas. Vi tar också in examensarbetare inom många olika områden, säger Anna, som själv varit industridoktorand på Volvo CE.

Stort rekryteringsbehov

Volvo CE är ett globalt företag som finns på drygt 180 marknader världen över. I Eskilstuna ligger företagets största site där ungefär 2000 personer jobbar idag. Utöver tillverkning, försäljning, demoområden och testriggar så finns här även det tekniska centrat där medarbetare med spjutspetskompetens arbetar med allt från banbrytande framtidskoncept till utveckling av basteknologier för Volvo CE’s alla produkter och lösningar.  

– Vi har ett stort rekryteringsbehov just nu. Målsättningen är att få ut så många elfordon på marknaden som möjligt redan till 2030 med målet att enbart erbjuda maskiner med nollutsläpp efter 2040. Men vi måste bli betydligt fler för att klara det. Vi behöver också säkerställa en jämlik teknikutveckling och genom att samverka med lärosäten och andra företag kan vi synas mer och få fler talanger att söka sig till Volvo CE. Vi erbjuder en ytterst spännande utvecklingsmiljö med fina karriärmöjligheter för alla som vill vara med och bygga en hållbar framtid, avslutar Anna Sannö.