Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bästa förutsättningar för etablering av energiintensiv produktion

Den kinesiska komponenttillverkaren Senior Material planerar att bygga en helt ny fabrik i Eskilstuna. Företaget har redan etablerat en tillfällig produktionslinje alldeles intill platsen där den betydligt större framtida anläggningen kommer att uppföras.

Eskilstuna är den första etableringen Senior gör utanför Kina. Den nya fabriken etableras i första hand för att tillverka separatorfilm till Northvolts batterifabrik i Skellefteå, men kommer även att leverera till andra kunder i norra Europa.

– Vi är självklart mycket glada över att få vara Northvolts huvudleverantör av separatorfilm, säger Kalle Liu, vice vd på Senior Material AB.

Separatorfilmen är en viktig komponent i litiumjonbatterier då den separerar plus- och minuspolerna och därmed förhindrar kortslutning. Den är också avgörande för att batterierna ska hålla längre och ha en så god prestanda som möjligt.

Etablering i två etapper

Senior har redan etablerat en tillfällig mindre produktion på Svista industriområde i Eskilstuna. Här hanteras just nu film som tillverkats i Kina och som bearbetas innan leverans till Northvolt i Skellefteå.

– Etableringen i Eskilstuna sker i två etapper och den första befinner vi oss mitt uppe i nu. Den första etappen omfattar en befintlig fastighet på 14.000 kvm som vi hyr för vår första produktion. Andra etappen blir byggnation av en helt ny fastighet här intill, med en planerad produktionsyta på ytterligare 55.000 kvm, informerar Kalle Liu.

På Svista industriområde har Senior förvärvat 12 hektar mark för sin kommande etablering och markarbetet har precis inletts. Den storskaliga fabriken ska vara driftklar till början av 2024. Det är med andra ord korta ledtider om man ser till byggets storlek och omfattning.

Behöver stora mängder grön energi

Satsningen i Eskilstuna är viktig för Seniors utveckling utanför Kina och Asien. Den svenska fabriken ska i första hand förse marknaden i Sverige och norra Europa med basmaterial (separatorfilm) för tillverkning av batterier.

– För oss och våra kinesiska ägare är det oerhört viktigt att vi kan etablera tillverkningen så nära kunderna som möjligt. Det är samtidigt ett krav som kunderna ofta har själva också. Det andra som väger tungt är att vi behöver väldigt mycket energi för att tillverka separatorfilmen och kravet är att den energin ska vara grön, förklarar Kalle Liu.

I Eskilstuna finns de bästa förutsättningarna för Seniors energiintensiva produktion, med god tillgång på grön energi och väldigt bra infrastruktur som tryggar logistiken.