Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Konsultföretaget Frontit etablerar sig i Eskilstuna

Om människor vill, kan och vågar så finns bäst förutsättningar för att lyckas med en förändring och skapa bestående resultat. – Vi är ett företag med stort hjärta, säger Toni Sigmundsson, etableringsansvarig för Frontit Eskilstuna.

Toni Sigmundsson, etableringsansvarig för Frontit Eskilstuna tillsammans med My Tegelgård, försäljningsansvarig i Sverige.

Frontit finns idag på 8 orter med fler än 200 erfarna konsulter bestående av hälften kvinnor och hälften män som driver förändring i komplexa miljöer. Frontit hjälper sina kunder att förankra och implementera strategier, tillföra kraft i genomförandet och hjälpa kunden att bygga sin kompetens och förmåga för att fortsätta utvecklas. Frontit verkar inom områden som digitalisering, verksamhetsutveckling, strategi och ledarskap.

Frontit kan också beskrivas som ett kunskapsintensivt företag i ständig utveckling som vuxit genom stort medarbetarengagemang och levande värderingar. - Vi är övertygade om att vi presterar som bäst när vi och våra kunder mår bra, har roligt och utvecklas tillsammans! Skratt, ansvar och prestigelöshet är tre av värderingarna som också återspeglas i vårt ledarskap. Våra medarbetare är erfarna och vi är alla ledare som tillsammans kan skapa något fantastiskt, säger My Tegelgård, försäljningsansvarig i Sverige.

Nu expanderar Frontit sin verksamhet i Mälardalen och sätter ner flaggan centralt i Eskilstuna. Flera uppdrag och konsulter är redan på plats och nu fortsätter resan med rekrytering av erfarna projektledare, förändringsledare och verksamhetsutvecklare som delar företagets värderingar.

– Att starta verksamhet i Eskilstuna gör att vi både kommer närmare befintliga och nya kunder samt samarbetspartners i regionen. Vi har lång erfarenhet av att driva förändring och med hjälp av beprövade metoder kan vi vara en trygg förändringspartner, säger Toni Sigmundsson. Vi vet också att lokala kontor och närhet till jobbet stärker oss som arbetsgivare, fortsätter Toni.

Frontit driver redan idag förändringsprojekt i både privata och offentliga verksamheter i och runt Eskilstuna. Uppdrag finns bland annat hos ett flertal lokala större industriföretag och hos både statliga och kommunala organisationer. Dessutom har Frontit ett nytt ramavtal inom organisations- och verksamhetsutveckling med kommunen och kommunalägda bolag.

- Eskilstuna är helt rätt för oss. Det finns både ett näringsliv i tillväxt, flera offentliga verksamheter och satsningar som lockar till sig nya företagsetableringar. Vi ser att det kommer att finnas ett stort behov av vår kompetens framöver och fokus just nu är att hitta ännu fler erfarna medarbetare som vill växa med oss och våra kunder i och runt Eskilstuna, avslutar My Tegelgård.