Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Etableringsmöjligheter som främjar effektiv logistik

Eskilstuna är ett naturligt logistiknav i hjärtat av Mälardalen. Här finns bästa förutsättningar för att etablera verksamheter som är beroende av bra logistiklägen, stora ytor och mycket energi.

Vi är väl rustade inför framtiden med stora marktillgångar där en hel del kommer att vara tillgängligt för byggnation inom några år, säger Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är ett kommunalt bolag som ansvarar för etableringsfrågor inom flera branscher men framför allt inom logistik och e-handel, samt mer och mer inom industri och datacenter.

Stora marktillgångar

Marktillgångarna för framtida etableringar är mycket goda i Eskilstuna. I närtid kommer 46 hektar mark att tillgängliggöras inom ramarna för ett par befintliga detaljplaner.

Samtidigt påbörjas arbetet med en ny detaljplan omfattande 140 hektar samt ytterligare en på 80 hektar, båda med planerat färdigställande under 2024.

– Vi står mycket väl rustade inför framtiden med stora marktillgångar där en hel del kommer att vara tillgängligt för byggnation inom bara några år, säger Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Stort intresse för etablering i Eskilstuna

Intresset för etablering i Eskilstuna är fortsatt stort därför är det viktigt att ännu mer ny verksamhetsmark tas fram. Kommunen har beslutat att genomföra en förstudie inför planering och utveckling av ett nytt verksamhetsområde i Gunnarskäl, ett område på 340 hektar mellan Folkesta och Gröndal, norr om E20.

Utvecklingen i Gunnarskäl ligger förvisso längre fram i tiden, men är en viktig satsning för att Eskilstuna även i framtiden ska kunna erbjuda etableringsmöjligheter för många olika typer av verksamheter.

Styrkor som logistiknav

Vid sidan av allt som planeras just nu sker också en utveckling som möjliggör framtida expansion av Eskilstunas kombiterminal.

– Vårt läge och våra styrkor som logistiknav för intermodala transporter ger stora fördelar för logistik- och handelsföretag som behöver snabba och effektiva flöden. Detsamma gäller för industriföretag, de behöver också snabba leveranser av insatsvaror och en effektiv logistik för att snabbt nå ut med sina färdiga produkter. I Eskilstuna kan vi erbjuda etableringsmöjligheter som främjar det, säger etableringschef Mikael Jonsson.