Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utvecklas med den mest lokala banken

Sparbanken Rekarne är den mest lokala banken i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Bankens verksamhet bygger på den gamla sparbankstraditionens värderingar där kundnytta går hand i hand med lokal utveckling. Som kund i banken bidrar man alltså till viktiga tillväxtmöjligheter lokalt, och att bygga samhället där man verkar.

Annika Helg, VD Sparbanken Rekarne. Foto: Sparbanken Rekarne

Som lokal sparbank kan Sparbanken Rekarne erbjuda väldigt många spännande utvecklingsmöjligheter för såväl kunder som medarbetare. Huvudkontoret finns i Eskilstuna, med risk, compliance och specialistfunktioner. Filialerna i Strängnäs och Mariefred har via Eskilstunakontoret tillgång till bankens samlade resurser vad gäller specialistkompetens bland annat.

Gör karriär inom banken

På Sparbanken Rekarne finns alla funktioner och tjänster som kunderna kan tänkas efterfråga. Utbudet är lika brett som storbankernas med digitala tjänster, lån, fonder, pensionssparande, kapitalförvaltning och så vidare. Det som skiljer sparbanken från alla andra banker är att man har ett stort lokalt engagemang, och det gäller även i bemötandet av kunderna. Banken ger inga råd utan att lära känna kunden först.

– Vi har en attraktiv palett av tjänster och det gör oss också till en attraktiv arbetsgivare då vi har många olika roller att erbjuda. Vi kan erbjuda olika utvecklingsmöjligheter beroende på vad man som medarbetare är intresserad av. Man kan göra en spännande karriär inom banken, inom olika specialistområden och med olika valmöjligheter under resans gång. Vi har den stora bankens utvecklingsmöjligheter lokalt, säger Annika Helg, vd på Sparbanken Rekarne.

Utöver olika utvecklingsmöjligheter och roller kan Sparbanken Rekarne även konkurrera med en värdegrund som är värd att kämpa för och som gör att medarbetarna kan känna sig stolta över att arbeta i banken. Alla beslut fattas lokalt vilket gör beslutsvägarna korta och effektiva.

Sparbanken gör skillnad

Det står klart att sparbanken gör skillnad och bidrar till att bygga det lokala samhället. Det är grunden som den gamla sparbankstraditionen vilar på, och som Sparbanken Rekarne fortsätter att förfina i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred.

Genom sitt samhällsengagemang möjliggör banken bland annat att fler barn och ungdomar får prova på olika idrotter och att barn i utsatta områden får lära sig att simma genom gratis simundervisning. Det finns också ett samarbete med ClownClubben, som besöker barn på sjukhus och skänker glädje i en utmanande vardag.

Ytterligare ett exempel på samhällsnära engagemang är att Sparbanken Rekarne har sponsrat en ny räddningsbåt till det lokala Sjöräddningssällskapet, så att de kan utföra sitt viktiga uppdrag med att erbjuda trygghet till sjöss.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder, utan dem hade inte vårt samhällsengagemang varit möjligt. Utifrån den fina relation vi har med våra kunder och med lokalsamhället har vi under 2021 arbetat väldigt mycket med att vidareutveckla vårt varumärke och förfina erbjudandet. Det arbetet fortsätter under 2022, och går helt i linje med vår strävan efter att bidra till lokal utveckling i allt vi gör, avslutar Annika Helg.