Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Xcaret är specialister på både ekonomi och HR

Entreprenören Lotta Carlsson är en mångsysslare av klass och rang. Fjolårets vinnare av titeln Årets företagare i Eskilstuna och initiativtagare till flera lokala samhällsengagemang – för Lotta är det lokal utveckling som gäller.

Lotta Carlsson har många järn i elden. Mest krut lägger hon på att driva Xcaret Ekonomikonsult, som hon också är delägare i.

– Xcaret är en mindre byrå men vi har samma breda utbud som större aktörer. Vi kan utföra samma typer av tjänster som storbolagen vilket sträcker sig från en heltäckande ekonomiservice där vi är kundens externa ekonomiavdelning till enskilda tjänster och punktinsatser beroende på vad kunden har för behov. Ofta behöver vi först göra en grundläggande analys över vad kunden faktiskt behöver, förklarar Lotta.

Skapar unika förutsättningar för tillväxt

Att ta reda på precis vad som behövs för att lyfta och effektivisera verksamheten är något som de flesta kunder inte har en tydlig specifikation för. Xcaret har specialiserat sig på just kartläggning av behov som finns i alla typer av företag och organisationer som vill framåt, med effektivare flöden och bättre lönsamhet som resultat.

– Det som skiljer oss från traditionella redovisningskonsulter är att vi kombinerar ekonomitjänster med kringtjänster som företagen behöver, såsom avancerade HR-tjänster till exempel. Vi har kompetens och erfarenhet av alla typer av HR-frågor, vi har koll på regelverk och förändringar som företag måste förhålla sig till. För enskilda företag kan det vara mycket tidskrävande att hålla koll på vad som gäller, till exempel inom olika kollektivavtal och vid förhandlingar med facket. Allt sådant kan vi sköta, berättar Lotta.

Genom att identifiera och leverera tjänster som kunderna inte själva visste att de behövde kan Xcaret skapa helt unika förutsättningar för tillväxt, och det gäller för bolag inom alla branscher.

Lokalt engagemang viktigt

För Lotta, som fick utmärkelsen Årets företagare i Eskilstuna 2021, är det lokala engagemanget oerhört viktigt. Det föll sig därför naturligt för henne att vara med och finansiera uppstarten av bemanningsföretaget MiJob i Eskilstuna.

– Personligen vill jag liksom alla medarbetare på Xcaret vara med och utveckla samhället vi verkar inom och vad kan då vara bättre än att bidra till ökad lokal sysselsättning? Vi ser också stora möjligheter i att på sikt även utveckla nya tjänster inom ekonomirekrytering tillsammans med MiJob, säger Lotta.

Xcaret är en växande konsultverksamhet med 16 anställda idag. Behovet av att rekrytera fler konsulter är påtagligt då kundunderlaget i och omkring Eskilstuna växer. På sikt kan Xcaret även utvecklas med fler tjänster, det kan röra sig om bemanningstjänster inom ekonomi, något som redan ligger nära till hands genom samarbete med MiJob.