Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt arbete inom Länsförsäkringar Västerbotten relaterar till hållbarhet

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Efter Parisavtalet är världens länder överens om att det måste ske en omställning, men den genomförs olika snabbt i olika länder. Det finns väldigt många aspekter som bör beaktas omgående. En är att förändringar i klimatet påverkar hela samhället genom att det orsakas fler naturskador än tidigare.

Göran Karmehag, vd på Länsförsäkringar Västerbotten.

För försäkringsbolag världen över är skadekostnader relaterade till naturskador bland de mest omfattande kostnaderna. På Länsförsäkringar Västerbotten är hållbarhetsarbetet högt prioriterat av flera anledningar, och inte minst relaterat till den ekonomiska risk som naturskador faktiskt innebär.

– Den ökade risken för mer omfattande naturskador är något som påverkar hela vår verksamhet och som vi måste jobba aktivt med hela tiden. Vi skyddar oss och våra kunder genom att köpa återförsäkringar på den globala marknaden, men om den här typen av skador fortsätter att öka i samma takt som idag så kommer återförsäkringarna att bli betydligt dyrare vilket i sin tur kommer att påverka oss och våra kunder, förklarar Göran Karmehag, vd på Länsförsäkringar Västerbotten.

Skadeförebyggande är hållbart

Länsförsäkringar har möjligheter och förutsättningar för att påverka utvecklingen av den omställning som måste ske för att bromsa klimatförändringarna. Det yttrar sig genom ett aktivt skadeförebyggande arbete, tydliga ramar för hur man arbetar med hållbar kapitalförvaltning samt arbete för att påverka kunder och leverantörer att göra mer hållbara val.

Skadeförebyggande arbete är i allra högsta grad en viktig form av hållbarhetsarbete. Ur alla hållbarhetsaspekter är naturskador förödande – de orsakar stor ekonomisk förlust som leder till sociala svårigheter och inte minst en betydande miljöpåverkan.

För varje skogsbrand, villabrand, översvämning och så vidare så ökar resursuttaget och därmed också påverkan på miljön. Att minska antalet skador och eliminera risker så långt som möjligt ligger i allas intresse – inte bara försäkringsbolagets.

100 procent grön kapitalförvaltning

En annan viktig uppgift som Länsförsäkringar Västerbotten har och som också går i hållbarhetens tecken är kapitalförvaltning. Här finns en tydlig koppling till förebyggande arbete.

– Det skulle vara rent kontraproduktivt för oss att investera i verksamheter som bidrar till att klimatförändringarna blir mer omfattande och därmed också öka kostnaderna för naturskador. Det är ju vi som ska betala för återställningsarbetet relaterat till naturskadorna. Därför har vi ett mycket omfattande hållbarhetsarbete inom kapitalförvaltningen, där vi enbart investerar i verksamheter som kan bevisa att de inte tär på naturens resurser eller har en annan negativ påverkan på den hållbara utvecklingen, berättar Göran Karmehag.

På Länsförsäkringar Västerbotten finns redan idag en 100 procent grön ränteförvaltning. Dessutom omfattar hållbarhetsarbetet även social utveckling där verksamheter som bygger på till exempel barnarbete eller kränkningar av mänskliga rättigheter som kan orsaka missbruk och så vidare, exkluderas helt från investeringsportföljen.

Söker påverka i större utsträckning

Skaderegleringen är det område som Länsförsäkringar i Västerbotten troligtvis har störst möjlighet att påverka ur ett hållbarhetsperspektiv. I det ingår att påverka både kunder och leverantörer att göra hållbara val. Inom fordonsskador är det arbetet redan väletablerat då man på verkstäder återanvänder reservdelar i större utsträckning än tidigare. Det behöver utvecklas mer på byggsidan.

– Vad vi kan göra här är att påverka val av material vid återställningsarbetet, bland annat. Här är vi med och utvecklar ett projekt för återbruk av byggmaterial, alltså ett mer cirkulärt byggande istället för att kassera material vid till exempel nyproduktion eller rivning. Vi samarbetar bara med byggbolag som har ett omfattande hållbarhetsarbete. Vidare så behöver vi jobba närmare våra kunder och påverka deras val under återställningsprocessen. Det finns alltid något som kan bli mer effektivt och alltid ett val som är lite mer hållbart. Kan vi påverka så att våra kunder och leverantörer väljer det bästa ur hållbarhetssynpunkt så skapar vi mervärde inte bara för dem, utan för hela samhället och i förlängningen också vår verksamhet, säger Göran Karmehag.

Ytterligare en aspekt av företagets hållbarhetsarbete är visionen om ett tryggare Västerbotten. Genom en rad olika samarbeten med aktörer inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn – och inte minst olika organisationer och föreningar – återinvesterar företaget i projekt och verksamheter som bidrar till ett tryggare samhälle, till exempel läxhjälp, sponsring av barn- och ungdomsidrott och länets kvinnojourer.