Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ökad samverkan krävs för en träindustri värd namnet

Det finns många som samverkar för att Norrlands och i synnerhet Västerbottens träindustri ska utvecklas och frodas. Det samarbetet behöver bli ännu starkare om man i framtiden ska ha en träindustri värd namnet kvar i norra Sverige, menar Dan Magnusson, vd på Skellefteå snickericentral (SSC) samt ordförande i Stiftelsen Träenigheten.

Stiftelsen Träenigheten har några år på nacken men har fortfarande en övergripande roll i utvecklingen av träindustrin i norra Sverige. Bland annat så agerar stiftelsen ofta som samordnare av gemensamma insatser, nya forskningsprojekt och kompetensutvecklingsåtgärder som görs i samverkan mellan olika aktörer.

– Det kommer nog aldrig att saknas arbetstillfällen i den norra regionen igen. I alla fall inte inom de närmaste decennierna. Vår största utmaning kommer att bli kompetensförsörjning och det är en utmaning som vi delar med i stort sett alla branscher i norra Norrland nu, säger Dan Magnusson.

Vitamininjektion behövs

Den norra regionen, och då i synnerhet de två nordligaste länen i landet, behöver få en rejäl vitamininjektion i form av ökad inflyttning. Närmare att betrakta som massinflyttning, om man ska kunna fylla alla nya arbetstillfällen som väntar.

– Vi ser att det kommer att skapas fler jobb här i regionen än det totala antalet befintliga invånare vi har i dagsläget. Regeringens samordnare Peter Larsson har vid tillfälle uppgett att det skulle behövas ungefär 100.000 nya invånare i vår region inom en tioårsperiod. Vi ser att om det ska vara genomförbart med en så pass stor befolkningsökning så måste alla näringar kroka arm och samarbeta, fortsätter Magnusson.

Grön omställning – inget nytt fenomen

Inom träbranschen har man uppmärksammat att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Ett större intresse för grön teknik, inte minst batteriteknik, gör också att många som skulle ha sökt en utbildning på träsidan idag kanske väljer en annan väg.

– Den gröna omställningen som görs inom andra industrier uppmärksammas mycket och det är bra för Sverige och Norrland över lag. Dock så har träindustrin drivit en stark utveckling inom hållbarhet under många decennier, och det skulle vi behöva kommunicera bättre och skapa ökad förståelse för, menar Dan.

Den gröna omställningen är med andra ord inget nytt fenomen. I alla fall inte inom träbranschen.

Spännande karriärmöjligheter

Att det inom träindustrin finns högteknologiska jobb med fantastiska utvecklingsmöjligheter är något som alla företag inom branschen måste kommunicera. På SSC har man som exempel nyligen gjort om hemsidan och tagit med en flik på temat karriär, för att visa att det finns spännande karriärmöjligheter inom den moderna träindustrin.

– Kompetensförsörjning måste bli vårt centrala budskap – det gäller alla företag som verkar inom den norra regionens träindustri. Just därför är det så viktigt att vi har samordningsinsatser och organisationer som Träbransch Norr, Träcentrum Norr och T2 College, samtliga avknoppningar från Stiftelsen Träenigheten.