Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gymnasieskola i Umeå startar eftertraktad utbildning

Två decennier har passerat sedan Minervagymnasium välkomnade de allra första eleverna. I dag är skolan en av de mest populära gymnasieskolorna i Umeå och till hösten kommer antalet elever bli ännu fler:- Till hösten börjar vi utbilda gymnasieingenjörer - till näringslivets stora glädje, säger Helena Lundgren, rektor vid Minervagymnasium.

Helena Lundgren, rektor vid Minervagymnasium.

Det är en förmiddag i början av april när Helena Lundgren och hennes kollega Lars Burström möter oss i skolans entré. I dagsläget studerar omkring 600 elever här på Minervagymnasium, som ligger just intill universitetsområdet i Umeå, men till hösten förväntas antalet elever vara ännu fler.

I september startar Minervagymnasium en gymnasieingenjörsutbildning genom ett fjärde tekniskt år. Utbildningen är unik i sitt slag i Umeåregionen och riktar sig till elever som har gått ut Teknikprogrammet, eller motsvarande, och är 22 år eller yngre.

Lars Burström som har utvecklat programmet med universitet och företag beskriver utbildningen som en ”expressväg till jobb”. Hans påstående styrks av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser som bedömer att det finns stora möjligheter till arbete i dag och de kommande fem åren för gymnasieingenjörer. 

– I dag finns det en stor efterfrågan på den här typen av kunskap. Vår ambition är att utbilda anställningsbara gymnasieingenjörer med den kompetens som företagen i regionen efterfrågar. Utbildningen passar både elever som snabbt vill ta sig ut i arbetslivet, men även elever som vill testa på vad ingenjörsyrket innebär innan de bestämmer sig för att påbörja längre universitetsstudier, säger Lars Burström och välkomnar fler företag i regionen att samarbeta med Minervagymnasiums utbildning för att möjliggöra praktik och projekt som kan vara till nytta för både elever och samhället.

Vi slår oss ned i skolkafeterian.

På en av väggarna syns Sir Francis Bacons klassiska citat: ”Knowledge is power”.  Det är ingen slump att just detta citat finns uppsatt i skolbyggnaden. 

Här står kunskapen i centrum varje dag.

Minervagymnasiums ambition är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

  • Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska vara väl förberedda inför fortsatta studier på universitet eller högskola. Men också för att eleverna ska stimuleras och utmanas, exempelvis kan de läsa specialiseringskurser och delta på nationella och internationella tävlingar. I höstas gick Minervagymnasium vidare i Matte-SM, säger Helena Lundgren.

Skolans ambitioner återspeglas även i statistiken.

Våren 2021 nådde 95,8 procent av Minervagymnasiums elever, som avslutade sina gymnasiestudier, en godkänd gymnasieexamen.

Det är ett resultat som är bättre än genomsnittet i Umeå, då 93 procent av eleverna i kommunen tog studenten med en godkänd gymnasieexamen.

– Det är fantastiskt roligt att så många av våra elever går ut med godkända betyg, även om vår målsättning alltid är 100 procent, säger Helena Lundgren.

Att samtliga elever ska bli godkända är något som Minervagymnasium arbetar aktivt för - detta genom att låta eleverna skriva diagnoser i matematik, svenska, engelska och moderna språk redan vid uppstarten i årskurs 1, förklarar Helena Lundgren.

– Vi gör detta för att upptäcka vilka elever som behöver extra stöd och hjälp. Vi vill kunna fånga upp dessa elever i tid och ge dem rätt förutsättningar för att nå kunskapsmålen och lära sig så mycket som möjligt. Vi vill främja det livslånga lärandet. En utbildning kan öppna och möjliggöra nya vägar för framtiden.