Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Laserdata och AI används för att skydda mark och vattendrag

Något som kan komma som en förvåning med tanke på att vi lever i digitaliseringens tid är att det i Sverige fram till ganska nyligen inte funnits detaljerade kartor över vattendrag, diken, våtmarker och andra markförhållanden. Forskaren William Lidberg vid Sveriges lantbruksuniversitet har ändrat på det.

Digitala kartor ger bättre överblick på markförhållanden, vilket i sin tur bidrar till färre stillestånd, bättre nyttjande av skogsarbetarnas tid samt att förhindra skador på marken.

William Lidberg leder ett forskarteam på Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han var först i Sverige och en av de första i världen med att utveckla en teknik för att kombinera laserdata och AI för att ta fram detaljerade kartor över markförhållanden.

Digital kartläggning behövs

Lidbergs digitala kartläggning delar upp hela Sverige i ett finmaskigt rutnät som möjliggör exakt information om var diken, vattendrag och fuktig mark finns. Det är en stor fördel för skogsbruket. Tidigare har man fått gissa och hoppas på det bästa. Idag kan skogsägare planera avverkning och skötsel baserat på verkligheten.

Att ha koll på markförhållanden inte bara bättre för ekonomin, med färre stillestånd och bättre nyttjande av skogsarbetarnas tid. Kunskap om marken förhindrar också att det uppkommer skador som annars varit ganska vanliga i samband med att man inte haft exakt information om markens förhållanden. Till exempel körskador som i sin tur kan leda till kvicksilverföroreningar i vattendrag.

Vill bevara kulturlämningar

Tekniken som William har utvecklat kan vidareutvecklas och appliceras på nya områden. Han planerar redan att starta upp ett nytt projekt tillsammans med andra forskare som ska titta på hur man kan bevara kulturlämningar i den svenska skogen.

– Idag körs ungefär 25 procent av kulturlämningarna sönder i samband med skogsbruk. Det beror på att man helt enkelt inte vet vart de finns. Det finns ett stort intresse av att bevara kulturlämningarna och därför ser vi ett stort behov av att utveckla detaljerade kartor som kan hjälpa skogsnäringen att bidra till bevarandet, förklarar William.

Han kommer i det närmaste att ta fram en ännu mer exakt teknik för kartläggning av marken för att kunna fastställa och presentera exakt var kulturlämningarna finns.