Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

LTU vill öka intresset för teknikutbildningar på bred front 

Luleå tekniska universitet, LTU, platsar bland landets främsta när det gäller teknikinriktade utbildningar och tillämpad forskning inom teknik. Universitetet har alltid haft en nära relation med näringslivet och den blir alltmer framträdande i takt med att industrin i norr expanderar.  

Alla universitet har inslag av näringslivssamverkan, oftast med uppdragsutbildningar, men på LTU har det alltid varit högsta prioritet att arbeta nära samhället. Universitetet grundades för att förse i första hand den lokala och norrländska arbetsmarknaden med kompetens. Det uppdraget är kanske viktigare än någonsin nu med tanke på alla industriella investeringar som sker i norra Sverige.

Fler kan läsa teknik tack vare basår

LTU har utvecklat och breddat både upptagningsområde och inriktning med åren. I Skellefteå finns LTU representerade med både forskning och ett tiotal utbildningsprogram på olika nivåer. Ingenjörsprogrammen kräver behörighet från gymnasieskolans natur- eller teknikprogram vilket begränsar studentunderlaget.

I regionen finns det inte nog många som har full behörighet direkt efter gymnasietiden för att möta näringslivets behov av ingenjörer. Detta faktum är något som oroar många av teknikbolagen i regionen när kompetensbehoven ökar i samband med den gröna omställningen.

– För att öppna möjligheter för fler att söka teknikinriktade universitetsutbildningar har LTU etablerat ett tekniskt basår i Skellefteå. Här tar vi emot studerande från hela Sverige och vi ser att antalet sökande från regionen ökar. Det finns ett omfattande arbete att göra för att öka intresset för tekniska utbildningar över lag och vi lägger mycket kraft på det nu, säger Robert Brännström, avdelningschef på LTU i Skellefteå.

Behöver möta större efterfrågan

Industrins planerade utveckling i norra Sverige har ingen motsvarighet någon annanstans, vare sig i Sverige eller utomlands. När det gäller teknisk kompetens finns det ett enormt behov på arbetsmarknaden men antalet sökande är fortfarande alldeles för få.  

– I stort sett alla industrier i norr kommer att behöva rekrytera teknisk kompetens inom den närmsta tiden. Det är inte bara ingenjörskompetens som efterfrågas, utan en stor bredd av olika tekniska kompetenser och operatörsroller behöver tillsättas. Den största utmaningen kommer inte att vara att få tag på jobb utan snarare att få tag på rätt kompetens för jobbet, upplyser Robert Brännström. Han fortsätter:

– Det mesta inom industrin är automatiserat. Ta gruvan som exempel – här är målet att ingen ska jobba nere i själva gruvan utan all drift styrs ovan jord. Jag tror personligen att det är många som inte har en aning om det, eller om vilka fantastiska möjligheter som finns inom den moderna industrin över lag. Det är inga smutsiga eller bullriga miljöer vi talar om utan rena och högteknologiska arbetsplatser, ofta liknande laboratoriemiljöer med höga renhetskrav.

Studenter attraherar industrietableringar

Robert Brännström menar att bilden av de tekniska yrkena är en av de största utmaningarna för såväl utbildningsinstanser som för näringslivet och samhället i stort om man ser till framtida tillväxt.

– På LTU jobbar vi ständigt för att öka intresset för teknikutbildningar på bred front och kopplar alla utbildningar i Skellefteå till det regionala näringslivets kompetensbehov. Vi har tio olika program här med direkt anknytning till den växande industrin i norr. Det är allt från högskoleingenjörsutbildning inom grön teknik till spelutveckling. Vi har även en masterutbildning inom träteknik.

– Utan överdrift kan man säga att våra studenter och forskare har en nyckelroll i att attrahera nya industrietableringar till regionen, konstaterar Brännström.