Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mittpunkt Skog ska lyfta familjeskogsbrukens intressen

Mittpunkt Skog blir Norrlands och även Sveriges första mässa som anordnas med familjeägda skogsbruk i fokus. Mässan organiseras av Nolia på uppdrag av Överkalix kommun och löper över två dagar: 17 – 18 juni 2022. Tanken är att det ska bli en folkfest för alla som har någon form av anknytning till skogen.

Désirée Cedering, Gunnar Liljebäck och Per-Erik Olofsson ser fram emot den nya mötesplatsen, Mittpunkt Skog, för familjeskogsbruket som hålls i Överkalix 17-18 juni.

Att anordna en skogsmässa och samla intressenter inom svensk skogsnäring är något som Nolia har lång erfarenhet av då man sedan 1980-talet producerar Skogsnolia i Umeå. Skogsnolia är en mötesplats för alla som har skogen som yrke eller på något annat sätt intresserar sig för näringen, men mässan har av traditionen mycket fokus på större skogsägare.

Ambitionen med den nya mässan i Överkalix är att lyfta de mindre skogsbruken, de familjeägda skogsfastigheterna som till sitt antal och samlade innehav borde vara tongivande i den fortsatta utvecklingen av svensk skogsnäring. Viktigt är också att skapa intresse för skogen som möjliggörare i den gröna omställningen.

Naturlig mittpunkt för skogsbruk

Överkalix är en mittpunkt för skogsbruk i Norrbotten. I länet finns ungefär 2000 familjeägda skogsfastigheter varav många i Överkalix kommun. Det föll sig därför naturligt att en skogsmässa speciellt framtagen för familjeskogsbruk skulle anordnas just här.

– Näringslivskontoret i Överkalix kommun har gjort en förstudie som visar att det finns ett stort intresse av att skapa en skoglig mötesplats i Överkalix. Speciellt stort intresse finns för att skapa en familjeorienterad mötesplats som ger möjlighet att ta upp frågor kring nästa generations familjeskogsbruk, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia.

Viktigt att bygga stolthet

Målet med Mittpunkt Skog riktat till familjeskogsbruken är att tillföra kompetens, skapa intresse och erbjuda en plattform för utbyte av nya idéer mellan olika aktörer, stora som små. Mässan kommer att anordnas regelbundet, precis som Skogsnolia, vartannat år.

– Vi ser att det är specifikt viktigt att bygga stolthet för det fantastiska arbete som skogsägarna gör varje dag. Vi behöver också informera om nya möjligheter med ny teknik, och lyfta idéer kring vad som är möjligt att tillverka med hjälp av skogsråvara idag och i framtiden. Mittpunkt Skog ska bli en given mötesplats för just de här frågorna, avslutar Jonas Dahlberg.