Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stark tillväxt i svenska skogar – men kompetensbristen oroar  

Skogen är en av våra viktigaste basindustrier. Den är en långsiktig källa till råvaruförsörjning inom många segment, baserat på en råvara som dessutom är förnybar och som starkt bidrar till en cirkulär ekonomi. Skogen växer volymmässigt snabbare än avverkningen i Sverige, men kompetensmässigt behövs en snabbare tillväxt.

Pär Lärkeryd, vd för skogsägarföreningen Norra Skog.

Trots att skogen är en fantastisk industri med ett stort antal mycket spännande jobb så är det relativt få som söker till de skogliga akademiska utbildningar som finns i landet. Det är en stor utmaning för framtiden som alla skogsägarföreningar, skogsägare, skogsindustrier, kommuner och andra samhällsnära intressenter bör prioritera att lösa. Skogen är en enorm källa till sysselsättning, och kan med fördel bli en försörjningskälla för fler.

Skogen frodas – men kompetensen då?

Det pågår sedan minst 100 år tillbaka en aktiv debatt om hur skogen ska förvaltas och hur den biologiska mångfalden ska bevaras på bästa sätt, med resultat att den svenska skogen präglas av stark tillväxt. Den biologiska mångfalden i skogen har också ökat. Det saknas däremot en stark drivkraft för att öka antalet sökande till de skogsutbildningar som finns, och intresset för att jobba operativt i skogen tycks också minska, enligt Pär Lärkeryd, vd för skogsägarföreningen Norra Skog.

– En av våra absolut viktigaste uppgifter inom Norra Skog är att öka intresset för att arbeta i och med skogen. Det gäller alla skogliga yrken, från att jobba med själva avverkningen till att forska i nya användningsområden för skogsråvara, säger Pär.

I dag har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, skogliga utbildningar på fyra orter i Sverige: Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg och Alnarp. Det är sedan i år en viktig förstärkning från SLUs sida med två nya orter; Uppsala och Alnarp. Nu gäller det bara att få upp intresset för skogen som arbetsplats.

– Det investeras oerhört mycket i vår region, bland annat i batteritillverkning, fossilfri stålproduktion och vindkraft. Samtliga är mycket bra initiativ som bidrar till den gröna omställningen. Dock talas det alldeles för lite om de enorma investeringar som också görs i skogliga verksamheter, menar Pär Lärkeryd.

Bara inom Norra Skogs område görs just nu miljardinvesteringar i massabruket i Husum, som redan under året ska öka sin kapacitet avsevärt. Samtidigt investeras mångmiljonbelopp i samtliga sågverk. Det är inte kopplat till att det avverkas mer, för det avverkas ungefär lika mycket idag som för tio år sedan, men att man som skogsägare får ut mer värde av sin skog och därmed kan göra fler stora investeringar.  

Kan Mittpunkt Skog vara en bra början?

Norra Skog är en av Sveriges tre största medlemsägda skogsägarföreningar med cirka 27.000 medlemmar, 6 industrier och 650 anställda. Den totala omsättningen inom Norra Skog är omkring 5 miljarder kronor, vilket är mer än en fördubbling på bara tio år.

Det kommer att fortsätta investeras minst lika mycket som idag, säkert mer, med tanke på att skogsråvara används inom fler segment idag. I stort sett allt som tillverkas av fossilbaserad råvara kan med dagens teknik tillverkas av skoglig råvara. Men intresset för att gå skogliga utbildningar och jobba inom industrin måste öka.

– Vi ser att Mittpunkt skog är en bra samlingsplats för det privata skogsägandet och familjeskogsbruk. Initiativ som detta kan bidra till att öka medvetenheten och intresset kring skogsägande och att arbeta nära skogen. I Sverige finns det ungefär 300.000 mindre skogsägare som tillsammans står för en betydande volym skog. Alla sköter sin skog på olika sätt, och genom Mittpunkt skog kan man få insikt i hur andra gör. Jag tror personligen att det är ett viktigt steg för intresseskapande, säger Pär Lärkeryd.