Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Stena Recycling bygger ny pappersanläggning på Västerslätt  

Norra Sverige kommer att bli ett skyltfönster för industri 4.0 inom några år. Investeringar på 1100 miljarder kronor kommer att placera den norrländska industrin i framkant som världens mest klimatsmarta industri. Stena Recycling är med som en möjliggörare i den utvecklingen.

Stena Recycling spelar en nyckelroll i industrins gröna omställning. Ju mer material som återvinns – desto mindre blir naturligtvis miljöavtrycket. Men det gäller att tänka ett steg längre – Stena Recycling vill inte bara återvinna material utan snarare bidra till att hämma uppkomsten av avfall i första ledet.

Det kan tyckas vara en konstig målbild för ett återvinningsbolag – att verka för en mindre uppkomst av material att hantera. Men Stena Recyclings ambition är att vara kundernas främsta rådgivare inom återvinning, miljö och hållbarhet. Då gäller det att skapa bästa tänkbara möjligheter för att åstadkomma en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Stena Recycling arbetar också för att skapa en bra ekonomi i kundernas avfallshantering. Så är det även i Västerbotten. Här stöttar Stena Recycling den lokala industrin med miljötjänster som ofta kan vända en utgift till en intäkt. Många gånger kan avfallshanteringen bli en lönsam affär för kunden.

Vill samlokalisera olika råvaror

Stena Recycling har positionerat sig som en partner för den tunga basindustrin i regionen och har fem anläggningar med olika inriktningar i Umeå. För att på ett ännu bättre sätt kunna serva industrin i närområdet samordnas de befintliga verksamheterna för att bli två istället för fem, och det är ett arbete som kommer att fortgå under hela 2022.

Stena Recycling köpte upp en kollega i branschen för drygt ett år sedan och fortsätter att utveckla den förvärvade anläggningen på Västerslätt i Umeå. På plats hanteras så kallade AR – Alternativa Råvaror, som omfattar material som bland annat trä, flis, byggnadsmaterial och isolering. Här byggs nu en modern pappersanläggning i syftet att samlokalisera olika råvaror.

Övriga fyra anläggningar i Umeå är specialiserade på transport och åkeri, papper och plast, farligt avfall samt järn och metallskrot. Även här kommer det ske uppdateringar inom kort för att Stena Recycling ska kunna ta vara på mer råvara. Inom Stena Recycling använder man gärna ordet råvara för att beskriva det insamlade materialet – och med rätt teknik för insamling, sortering och återvinning så är det precis det man får.

Totalt i Sverige hanterar Stena Recycling årligen nästan 4 miljoner ton material, varav en stor del återvinns till ny råvara som levereras tillbaka till industrin för att bli till nya produkter.