Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Studenter från Umeå universitet skissar på idéer för hållbar utveckling

Studenter från masterprogrammet i arkitektur vid Umeå universitet deltar i ett mycket spännande utvecklingsprojekt inom initiativet ”Visioner i Norr”. Studenterna Emmy Nelson och Navid Ghafouri har utvecklat helt olika projekt, men med samma mål: att öka integrationen och därmed också bidra till ökad hållbarhet genom smart arkitektur.

På Arkitekthögskolan vid Umeå universitet som är belägen på vårt Konstnärliga campus strax intill Umeälven.

Visioner i Norr är ett samverkansprojekt mellan fem myndigheter samt kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Syftet med projektet är att utveckla nya idéer för hur framtida hållbar utveckling skulle kunna se ut. Arbetet är uppbyggt kring specifika behov som finns i de olika kommunerna.

Ökad integration med framtida resecentrum

Emmy Nelson och Navid Ghafouri är båda delaktiga i delprojektet för Skellefteå inom Visioner i Norr. Båda fokuserar på integration med hjälp av arkitektur, men har olika inriktningar och målgrupper för sina respektive projekt.

Emmy är från Skellefteå och har redan långt innan projektet påbörjades funderat på hur integration skulle kunna bli ett tydligare inslag i hemstaden. I samband med att batterifabriken startar upp sin verksamhet kommer det att flytta in ett stort antal människor, många från andra länder. Att snabbt integrera dem i samhället är av yttersta vikt för Skellefteå.

– Jag har fokuserat på framtida resecentrum som ska byggas i Skellefteå i samband med att Norrbotniabanan blir verklighet. Resecentrum blir det första man möter när man kommer till Skellefteå och jag har skissat på förslag som har integration som främsta mål. Skellefteå kommun har uttryckt en önskan om att få in idéer för att jobba mer med integration så det här projektet ligger precis rätt i tiden, säger Emmy.

Norra regionen behöver mer integration

Navid Ghafouri kommer från Iran och är internationell student vid Umeå universitet. Hans projekt inom Visioner i Norr handlar mycket om att skapa bättre förutsättningar för företag i Skellefteå och regionen att anställa kompetens från andra länder, även utanför EU.

– Integration är något som den norra regionen behöver jobba mycket mer med för att klara den enorma omställning som kommer att vara ett faktum i samband med alla industriella investeringar som ska genomföras här, säger Navid.

Navid har ett stort intresse av att dokumentera och filmatisera och har precis sammanställt en dokumentär om projektet Visioner i Norr. Parallellt har han drivit ett eget projekt kring hur flyktingar integreras i samhället i norra Sverige, samt hur man via arkitektoniska perspektiv kan öka integrationen för målgruppen.

Kort om Visioner i Norr

Elva team har valts ut bland 55 sökande för att presentera sina idéer kring framtidens hållbara livsmiljöer i norra Sverige. Teamen har fått i uppgift att skissa utifrån deltagande kommuners olika behov. Det är Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå som representerar det kommunala engagemanget.

Bakom utlysningen står, förutom de sex kommunerna, Boverket, Arkdes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas. De två sistnämnda står för finansieringen. De elva teamen kommer dessutom att ha möjlighet att söka stöd på 300.000 kronor baserat på sin idé.

Visioner i Norr presenteras som en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus.