Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Afry är arbetsgivaren för alla som vill jobba med spännande projekt

Afry har utvecklats kraftigt i Blekinge under de senaste åren och rekryterar inom alla affärsområden. Närmare bestämt handlar det om kompetenser inom bygg- och anläggning, transport och infrastruktur, industri samt digitala system. Afry bygger starka multidisciplinära team som optimerar kundernas projekt.

Afry har utvecklat verksamheten i Blekinge genom förvärv som idag är integrerade i de olika affärsområdena samt genom att rekrytera rätt kompetens.

I Blekinge finns Afry representerade med kontor i Karlskrona och Karlshamn, men verkar över hela länet samt i kringliggande län. Att låna kompetens från andra kontor är vanligt inom Afry, som alltid strävar efter att lösa kundernas utmaningar med rätt kompetens på rätt plats.

För att klara den egna utmaningen som utgörs av behovet att se över en långsiktig kompetensförsörjning förlitar sig Afry mycket på företagets unika kultur, starka referensprojekt och inte minst de utvecklingsmöjligheter som erbjuds för medarbetare.

– Vi har en tydlig tillväxtambition och vi är en attraktiv arbetsgivare. En utmaning i den här regionen är att många fortfarande inte vet att vi har ett väldigt brett utbud av tjänster inom de flesta teknikområden. Vi behöver alltså jobba mer med att stärka vårt varumärke lokalt, säger Henrik Andersson, sektionschef för Buildings i Blekinge.

Vill locka fler talanger

Under oktober månad har Afry flyttat in i nya lokaler som är både större och mer anpassade efter det växande företagets behov. Det nya kontoret ligger på Skeppsbrokajen i centrala Karlskrona, med utsikt över småbåtshamnen. Här har Afry för avsikt att växa med minst tio konsulter till i närtid, från dagens cirka 75 medarbetare.

– Vi har inga problem att hitta projekt, men att rekrytera kompetens för att kunna ta oss an fler och större projekt är en utmaning. Genom att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter, möjligheter att få medverka i några av regionens största och mest spännande projekt samt vara en del av ett kunskapsintensivt och multidisciplinärt team så hoppas vi på att kunna locka fler talanger till oss, säger Andreas Melkersson, sektionschef för affärsområde Digital and Industrial Solutions.

Afry kommer att arbeta mycket närmare högskolor och universitet framöver, både genom att erbjuda möjligheter för studenter att göra sina examensarbeten samt genom att vara lyhörda inför olika forskningsprojekt som kan vara av intresse för de olika affärsområdena inom Afry. Även hemvändare är en målgrupp som Afry hoppas på att kunna attrahera i Blekinge.

Rekryterar till alla affärsområden

Afry har utvecklat verksamheten i Blekinge avsevärt under de senaste åren. Både genom förvärv av andra verksamheter som idag är integrerade i de olika affärsområdena, men även genom att rekrytera rätt kompetens.

– Vi kommer att fortsätta rekrytera till alla affärsområden i Blekinge. Vi satsar även mycket på att utveckla vår företagskultur och att bygga en organisation som präglas av mångfald och jämlikhet. Det är för övrigt något som Afry har fått många utmärkelser för under åren, säger Mariusz Daton, gruppchef för Transportation and Infrastructure.