Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Alfa Laval är en central spelare i klimatomställningen

Alfa Laval utvecklar och tillverkar produkter som ligger rätt i tiden när det talas om klimatomställningen. Som företag har Alfa Laval höga ambitioner gällande en minskad klimatpåverkan. Enheten i Ronneby bidrar starkt till att nå målen, dels genom de produkter som tillverkas lokalt samt genom att ständigt förbättra fabriksprocesserna.    

Cathrine Holmberg och Sylvia Johansson, platschef i Ronneby.

Alfa Lavals varumärke förknippas med energisnåla värmeväxlare och separatorer med väldigt många olika tillämpningar. Produkterna används till att värma, kyla, separera och transportera produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel stärkelse och läkemedel. I fabriken i Ronneby tillverkas kopparlödda och rostfria värmeväxlare som i första hand används i värmepumpar.

Efterfrågan på energieffektivare produkter så som värmepumpar ökar kraftigt över hela världen eftersom det finns starka incitament för att minska beroendet av till exempel gasuppvärmning. Värmeväxlare finns överallt där man behöver gå mellan värme och kyla i samma anläggning, till exempel för uppvärmning kontra kylning av industrilokaler.

Kompetensförsörjning stor utmaning

Produktionen i Ronneby fortsatte att öka under pandemin och Alfa Laval var en av få som kunde rekrytera personal i Blekinge under den perioden. Fabriken sysselsätter idag över 340 medarbetare i en produktion som till största delen är i gång dygnet runt, årets alla dagar.

– Under det senaste året har flera investeringar genomförts för att höja produktionskapaciteten, och det arbetet kommer att fortsätta under 2023, berättar Sylvia Johansson, platschef i Ronneby. Vi behöver även se över vår kompetensförsörjning som ett led i det.

– Just nu behöver vi utöka med kompetens inom processutveckling, automation, lean, och underhåll bland annat.

Sylvia förklarar att det inte bara är att annonsera och tro att det löser sig den vägen.

– Att få tag på den typ av kompetens som vi efterfrågar kräver ett aktivt rekryteringsarbete där vi samverkar med professionella rekryteringsbolag. Vi har också ett starkt samarbete med Blekinge tekniska högskola och har fått in en del ingenjörskompetens den vägen. Eftersom våra tillverkningsprocesser blir mer automatiserade och tekniken mer avancerad så behöver vi rekrytera en annan typ av kompetens nu, mot tidigare. Det är en utmaning i sig.

För industrins gröna omställning

Alfa Laval är ett globalt erkänt och välkänt varumärke. I Ronneby tillverkas en produkt som efterfrågas världen över och som kommer att bli ännu mer eftertraktad i takt med industrins gröna omställning, som pågår just nu och som kommer att intensifieras under kommande år.

– Vi från Alfa Laval i Ronneby bidrar starkt i industrins gröna omställning med vår produkt, värmeväxlare, som möjliggör för uppvärmning och kylning mer effektivt. Vi investerar till att ha en toppmodern produktion här i Ronneby, där vi bland annat strävar efter att minska energianvändningen i våra egna processer. Allt handlar om att bli mer effektiv och att kunna producera mer med mindre, säger Sylvia Johansson.

Koldioxidneutralt redan 2030

Inom Alfa Laval finns ett centralt mål om att bli ett helt koldioxidneutralt företag redan 2030. Det är starkt förankrat i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Just nu pågår ett förbättringsarbete som Sylvia leder för anläggningen i Ronneby, där man kartlägger alla processer i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter både i produkterna och i själva produktionen.