Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Innovationsdriven utveckling av lyftlösningar från Blekinge

Specialutvecklade fordonsmonterade lyftanordningar är det huvudsakliga verksamhetsområdet för U-Lift. Redan på 1970-talet utvecklades den första lyftlösningen i Backaryd. Sedan dess har nya innovationer kontinuerligt utvecklats i syfte att höja säkerheten och effektiviteten i kundernas lyftapplikationer.

Bland U-Lifts kunder finns några av världens största fordonstillverkare, både inom bil- och tågbranschen.

U-Lift är inte ett storbolag med många anställda, men inom bolaget finns en mycket omfattande kunskap när det gäller lyftlösningar. Ett 20-tal medarbetare står för U-Lifts unika kompetens inom allt från specialdesignade rullstolslyftar för bussar och tåg till luftfjädring för färdtjänst och andra specialfordon.

– Vi är mycket stolta över vårt helhetserbjudande som vi lyckats utveckla då vi har alla funktioner och all kompetens i egen regi. Utveckling, konstruktion, tillverkning, försäljning och eftermarknad – allt finns samlat under samma tak här i Backaryd, säger Mattias Olsson, vd på U-Lift.

Litet bolag – stor kapacitet

Mattias Olsson understryker att U-Lift förvisso är ett litet bolag men med stor kapacitet. Bland kunderna finns några av världens största fordonstillverkare, både inom bil- och tågbranschen. Mer än hälften av tillverkningen går på export till kunder över hela Europa, men U-Lift har även flera starka kunder i Sverige.

– Vår kompetens efterfrågas inom hela fordonsbranschen. Vi ser en enorm utvecklingspotential i det att vår kompetens är unik, det finns ingen annan som är lika heltäckande när det gäller fordonsmonterade lyftanordningar vare sig i Sverige eller Europa. Vi utvecklar vårt erbjudande och tar nya marknadsandelar hela tiden, säger Mattias.

Tågbranschen växer med cirka tre procent årligen. Fordonsbranschen (bilar och lastbilar) har en starkare tillväxt och mycket kretsar kring lösningar som höjer säkerheten. Här har U-Lift specialkompetens som gör företaget till det naturliga förstahandsvalet för kunder med specifikt höga krav. 

Planerar strategiska investeringar

Mattias berättar att det i dagsläget finns ett antal strategiska investeringar som måste göras för att U-Lift även framledes ska vara förstahandsvalet. Det gäller investeringar både i ny utrustning samt utökad kompetens inom vissa områden.

– Vi behöver innovatörer framför allt. Allra helst ingenjörer som är uppfinningsrika samtidigt som de har en gedigen teknisk kompetens. Våra kunder genomgår ett teknikskifte där eldrift är framtiden. Det är en ny verklighet som även vi måste anpassa oss efter och då behöver vi förstärka med rätt kompetens för det, förklarar Mattias.

Ytterligare en utmaning ligger i en förändrad syn på vad mobilitet innebär.

– Inom en snar framtid kommer det att finnas helt andra krav på tillgänglighet för alla, och det gäller alla typer av fordon. I framtiden ska man kunna beställa en taxi och veta att den är tillgänglighetsanpassad – det kommer att vara norm i stället för special, menar Mattias.