Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Södra Östersjöns viktigaste rutt får toppmoderna färjor

Stena Lines linje mellan Karlskrona och Gdynia är en av Östersjöns viktigaste när det gäller att knyta ihop svensk gods- och passagerartrafik med kontinenten. Linjens tillväxt har med få undantag varit stabil under de dryga 25 år som den har trafikerats. Som ett led i att den är en viktig knutpunkt i södra Östersjön kommer rutten nu att få två helt nybyggda färjor.

Karlskrona – Gdynia får två helt nybyggda färjor berättar Monica Strandhag, Trade Manager på Stena Line.

Stena Line har förvisso satt in nytt tonnage på rutten Karlskrona – Gdynia tidigare, men aldrig nybyggen. De två nya färjorna är så kallade e-flexers och kommer direkt från varvet i Kina. Just namnet e-flexer kommer av fartygens egenskaper där effektivitet och flexibilitet är de mest påtagliga. Förutom att vara ytterst bränslesnåla är fartygen så flexibla att de lämpar sig för många olika linjer och olika hamnars förutsättningar.

Högre kapacitet – lägre bränsleförbrukning

Fartygen har namngetts och det blir Stena Estelle samt Stena Ebba som under september respektive december börjar trafikera Karlskrona – Gdynia. Jämfört med sina föregångare har de nya färjorna avsevärt högre kapacitet och en mycket lägre bränsleförbrukning per ton fraktat gods. Den nya kapaciteten blir 3600 lastmeter och omkring 1200 passagerare per fartyg.

Stena Lines nya E-flexerfärjor är bland världens mest bränsleeffektiva i sin storleksklass. Dessutom är de förberedda för såväl batteridrift som alternativa bränslen. När infrastrukturen finns är den nya fartygstypen alltså redo för konvertering.

Färjor i E-flexerklassen trafikerar även andra rutter i rederiets europeiska nätverk. Den nya fartygstypen är ett viktigt steg i Stena Lines strävan efter att leda det globala miljö- och klimatarbetet inom sin bransch. Hållbarhetsarbetet har dessutom flera dimensioner inom Stena Line, inte minst inom det humana.  

Demokrati och Humanism

Stena Line har fått Karlskrona kommuns pris inom Demokrati och Humanism för arbetet med att underlätta flyktingsituationen i Ukraina. Hittills har ungefär 13 000 flyktingar rest med Stena Line (mellan Gdynia – Karlskrona) och då fått fri resa, mat och förnödenheter.

Erbjudandet upphörde under sommaren då flödet och efterfrågan har minskat betydligt samt att myndigheter och fristående organisationer nu tagit på sig den roll Stena Line spelade i början av konflikten.

– Jag är personligen oerhört stolt över att vi på Stena Line har genomfört den här satsningen och på så vis kunnat hjälpa oerhört många människor, säger Monica Strandhag, som är Trade Manager på Stena Line med ansvar för trafiken mellan Karlskrona – Gdynia.

Vidare så har Stena Line regelbundet assisterat organisationer som skickat hjälpsändningar med förnödenheter till Ukraina.

Unik upplevelse över havet

På hemmaplan, det vill säga i hamnen i Karlskrona, kommer Stena Line inom de närmaste åren att expandera sin verksamhet med bland annat större uppställningsytor efter nya avtal med kommunen. I Gdynia har en ny terminal redan invigts under året, och arbetet fortsätter med att marknadsföra Polen som ett spännande resmål för svenska turister.

Stena Lines nya färjor kommer att göra det möjligt för företaget att expandera och förbättra sitt erbjudande till både fraktkunder och passagerare. De nya fartygen är splitter nya och de mest moderna i rederiets flotta, vilket innebär ett lyft både för kapaciteten, effektiviteten och serviceupplägget.

Expansionen i södra Östersjön innebär också ett lyft för handeln och relationen mellan Sverige och Polen men kan även främja tillväxten i allmänhet i den här delen av Europa.