Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Spännande arbetsplats för tillverkning av bland annat exklusiva karossdelar

EBP (European Body Panels) bidrar till att sätta Olofström och Blekinge på världskartan. Härifrån levereras nämligen högkvalitativa tunnplåtsartiklar och framför allt exklusiva karossdelar till kunder inom den globala bilindustrin.

EBP levererar tunnplåtsartiklar som bland annat inkluderar pressning, laserskärning, sammansättning och ED-målning till fordonstillverkare och andra underleverantörer över hela världen.

Det är produktion av tunnplåtsartiklar som bland annat inkluderar pressning, laserskärning, sammansättning och ED-målning som är EBP kärnverksamhet. Förmågan att producera exklusiva karossdetaljer i nischsegmentet är det som särskiljer EBP från andra underleverantörer inom samma bransch.

Mångsidigheten stor styrka

Hela EBP’s produktionsprocess inklusive ED-målning finns under samma tak. De färdiga artiklarna levereras därefter till fordonstillverkare och andra underleverantörer över hela världen.

Något som gör EBP till ett ytterst spännande företag är produkt- och kundmixen, samt de höga kvalitetskraven för i många fall komplexa produkter. När det gäller karossdelar tillverkar EBP originaldelar som används till allt från nya som till äldre bilmodeller. Verksamheten består således av både serietillverkning till OEM kunder, reservdelstillverkning och tillverkning till kunder utanför fordonsindustrin.

– Vi är en del av fordonsbranschens utveckling när det gäller karossdelar för nya bilar. Elektrifieringen ger många möjligheter och vi ser också ett stort intresse från andra branscher, exempelvis gällande energilagring och designprodukter vilket gör att vi breddar kundbasen säger Mattias Ivansson VD på EBP.

Erbjuder omväxlande arbetsplats

EBPs fokus är kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Den breda produktmixen kräver effektiva och flexibla maskiner och framför allt en mångsidig och skicklig personal. De olika produktionsprocesserna, den internationella kundbasen och de komplexa artiklarna erbjuder en spännande, utvecklande och omväxlande arbetsplats. På EBP är alla en viktig kugge i ett team. Samarbete och gemenskap är viktigt på riktigt.

På EBP erbjuds möjligheten att få ta del av olika teknologier för att bland annat framställa originaldelar för några av bilbranschens mest attraktiva varumärken så som Porsche, Audi, Volvo och Aston Martin mfl.

EBP utvecklas och har både i närtid och på längre sikt behov att förstärka organisationen.

– Den största utmaningen handlar inte om att attrahera, utan om att hitta rätt kompetens i närområdet. De personliga egenskaperna är viktiga där just viljan att utveckla och att utvecklas, samt att uppskatta mångsidighet är extra viktiga. Vi är ett verkstadsföretag som pga många processer och en bred produktmix av komplexa produkter med höga kvalitetskrav skiljer oss från många andra verkstadsföretag, säger Mattias.

Mervärden som lockar

Det gäller att som arbetsgivare kunna sticka ut med mervärden som lockar nya talanger. Mycket handlar också om att säkerställa att teknik- och logistikintresserade ungdomar väljer utbildningar som är kopplade till det rekryteringsbehov som finns i regionen.

– Vi ”sticker ut” lite i jämförelse med övriga företag i regionen med den bredd av artiklar vi hanterar. Vi arbetar för att knyta kompetens tidigt, exempelvis genom att erbjuda praktikplatser. Vi utvecklas hela tiden och höjer vår tekniknivå för att hålla både en hög effektivitet och flexibilitet och inte minst en god och utvecklande arbetsmiljö, avrundar Mattias.