Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Originalet från Karlskrona

Garanterat täta och säkra kabelgenomföringar är något som behövs överallt men som väldigt få ägnar någon tanke åt. MCT Brattberg i Karlskrona är företaget som ligger bakom den allra första täta kabelgenomföringen, baserat på grundaren Nils Brattbergs innovation från 1950-talet. Sedan dess har systemet kopierats världen över, men originalet är och förblir svenskt.

Patent på MCT Systemet av uppfinnaren Nils Brattberg 1952.

Multi-cable transit, MCT, eller på svenska helt enkelt system för kabelgenomföring, är fortfarande en produkt som i allra högsta grad förknippas med svensk kvalitet och innovationskraft. Själva systemet består av en stålram, ett antal packbitar och en komprimerande enhet för genomdragning av en eller flera kablar på ett säkert sätt.

Världens två främsta tillverkare av dessa system finns båda etablerade i Karlskrona. Det var här det hela började och även om det idag finns många leverantörer av samma system, med samma standardiserade mått och samma tillämpning, så är det fortfarande en ren konkurrenskraft att ha utveckling och tillverkning i Sverige.

– Vi står för en överlägset hög kvalitet och leveranssäkerhet. Eftersom det sällan är tillåtet att blanda komponenter från olika tillverkare, även om måtten är samma, så har vi en stark marknadsandel med kunder som vi byggt upp mycket långvariga relationer med, säger Johan Fagerberg, vd på MCT Brattberg AB.

Används överallt

Innovationen bakom MCT-systemet är sprungen ur behov från sjöfarten. Helt täta kabelgenomföringar behövs för att förhindra att hela fartyget fylls med vatten vid läckage. Tack vare dagens säkra och helt täta system kan en hel sektion fyllas med vatten men resten av fartyget är säkert.

Idag används systemet inom alla industrier och finns installerat överallt i samhället, i allt från industrifastigheter till bostäder.

– Dagens system ser för ett ovant öga ungefär likadant ut idag som på 1950-talet, men vi har förfinat och utvecklat det mycket sedan dess. Faktum är att det är en helt annan produkt idag, som är mer hållbar med längre livslängd och som produceras med mindre mängd material, bland annat. Idag används MCT för att förhindra läckage från vatten och gas, men även för att förhindra spridning av brand och skadedjur, berättar Johan.

Bara långsiktiga samarbeten

MCT Brattberg AB har dotterbolag i både USA och Storbritannien. All utveckling sker i Karlskrona, där ett 50-tal personer arbetar med såväl utveckling som tillverkning. Här finns också inköp, försäljning, marknadsföring och så vidare. Den största delen av försäljningen sker genom agenter världen över.

– Vi har agenter som vi har samarbetat med i över 50 år. Det visar hur långsiktiga vi är i vår verksamhet. Vi bygger enbart samarbeten som vi har för avsikt att utveckla över tid och med partners som delar vår vision när det gäller kvalitet och hållbarhet, kommenterar Johan Fagerberg.

Alla kan kopiera en produkt men när det gäller säkra kabelgenomföringar är och förblir MCT Brattberg originalet.