Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

BTH ledande inom spetsområden kopplade till digital och hållbar utveckling

Digitalisering och hållbarhet är några av vår tids mest använda begrepp. Båda omfattar enormt mycket och kan tolkas olika beroende på hur och var de appliceras. Blekinge Tekniska Högskola har digitalisering och hållbarhet som profilområden, och verkar för en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Samverkan med industrin är grunden för allt vi gör, säger Mats Viberg, rektor vid BTH

Inom vissa spetsområden inom de oerhört breda begreppen digitalisering och hållbarhet är Blekinge Tekniska Högskola, BTH, bland de främsta i Europa. Kanske till och med i världen. Ett exempel är mjukvaruutveckling. Här har BTH under många år byggt upp en kompetens som tål att jämföras med den som finns vid globalt ledande lärosäten.

– För över 30 år sedan gjordes den första satsningen på utbildning och forskning inom mjukvaruutveckling här på BTH. Allt sedan dess har vi byggt upp en unik kompetens på området, inte minst genom att involvera industrin. Samverkan med industrin är grundläggande i allt vi gör idag, säger Mats Viberg, rektor vid BTH.

Verkar nära industrin

BTH har rykte om sig att vara ett lärosäte som verkar specifikt nära industrin, och enligt Mats Viberg utvecklas alla utbildningar i nära samverkan med Blekinges näringsliv. Forskningen genomförs mycket bredare och inte enbart i nära samverkan med näringslivet, även om företag ofta är intresserade av forskningsresultaten.

– Blekinge är ett starkt industrilän och det är därför naturligt att vi ska kunna koppla vår verksamhet till det. Alla utbildningar bedrivs dessutom inom för industrin så kallade bristyrken där det behövs mycket kompetens – både idag och i framtiden. En stor del av forskningen bedrivs också i syfte att stärka industrin, effektivisera och automatisera, helt enkelt för att stärka svensk konkurrenskraft, säger Mats Viberg.

Civilingenjörsutbildningen inom marin teknik är ett exempel på en relativt ny utbildning som etablerats i nära samverkan med industrin i Blekinge, och då specifikt den expanderande marina industrin i Karlskrona. Utöver den finns ytterligare fyra unika civilingenjörsutbildningar: mjukvaruutveckling, AI och maskininlärning, spelteknik, datasäkerhet samt de två breda civilingenjörsutbildningarna inom industriell ekonomi och maskinteknik.

För tillväxt, attraktionskraft och samverkan

Forskningen vid BTH är nästan alltid industriellt tillämpad. De största forskargrupperna verkar inom mjukvaruutveckling, visuell och interaktiv datavetenskap, simuleringsdriven produktutveckling, samt strategiskt ledarskap för hållbarhet mot företag och offentlig sektor.

– BTH ska vara en motor för tillväxt och attraktionskraft, och verka för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv både i vår region och mellan vår region och andra regioner i såväl Sverige som internationellt. Vi bedriver forskning som hjälper oss nå de uppsatta målen för tillväxt, attraktionskraft och samverkan, avslutar Mats Viberg med.