Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Karlskrona ska förbli världsledande inom marinteknik

Forskaren Oskar Frånberg har alltid strävat efter att integrera ett entreprenöriellt inslag i sin verksamhet vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Från början hade han tänkt sig bli entreprenör, och startade upp ett eget företag i Stockholm vid sidan av ett forskningsuppdrag på temat undervattensteknik för Försvarsmakten.

Blekinge har över 3500 arbetstillfällen inom den marintekniska industrin, men först när vi startade programmet 2018 kom en utbildning vid högskolan som matchar kompetensbehovet, förklarar Oskar Frånberg.

När rektorn vid BTH ställde frågan om Frånberg skulle kunna tänka sig att hjälpa till att starta upp det nya civilingenjörsprogrammet i marin teknik tackade han ja.

– Enbart i Blekinge finns det över 3500 arbetstillfällen inom den marin tekniska industrin. Det är utan tvekan den största industrin i Karlskrona, men trots det så hade det fram till det vi startade programmet 2018 inte funnits någon utbildning vid högskolan som matchat kompetensbehovet inom just marin teknik, förklarar Oskar Frånberg.

Globalt erkänd ingenjörsutbildning

I Karlskrona finns Sveriges enda marinbas. Här finns även en världsunik verksamhet i form av Saab Kockums, som 2014 tog emot regeringens beställning på två nya ubåtar för att stärka den svenska Försvarsmakten. I Karlskrona tillverkas även högspänningskablar för överföring av energi under havet.

Utöver de mest kända verksamheterna som räknats upp ovan har Karlskrona ett stort antal mindre företag som är underleverantörer till världens främsta aktörer inom marin teknik. Att det vid BTH i Karlskrona även bör finnas en globalt erkänd ingenjörsutbildning inom marin teknik ser Frånberg som självklart, och det var också därför han accepterade uppdraget.

– Det är oerhört viktigt att det utbildas fler civilingenjörer inom marin teknik över lag i Sverige, och specifikt i vår region där näringslivet till stor del domineras av den marina industrin. Både forskningen och utbildningsprogrammet inom marin teknik har fått mycket internationell uppmärksamhet vilket visar att det vi gör här är av globalt intresse, fortsätter Frånberg.

Forskar för Sveriges energiförsörjning

Karlskrona och BTH utgör numera ett nav för viktiga frågor som rör energiförsörjning, säkerhet och hållbarhet. Mycket av forskningen vid BTH tangerar dessa frågor.

– Min forskning genomsyras av en entreprenöriell syn på hur Sverige ska klara energiförsörjningen framöver, berättar Oskar. Här har jag och mitt forskarteam bland annat tittat på havsbaserad vindkraft och hur utvecklingen har sett ut under de senaste åren, jämfört med regeringens mål för hur många TWh vindkraften ska stå för.

Mycket förenklat kan analysen av den nuvarande situationen sammanfattas som att det finns mycket att vinna på att digitalisera och förenkla processen för hur miljötillstånd kan sökas och beviljas.

Skapar intresse med relevanta frågor

Genom tillämpad forskning söker BTH hitta gemensam mark för industri och myndigheter, med syfte att bana väg för svensk säkerhet, hållbara hav och en hållbar energiförsörjning.

– Vi ska skapa nytta för industrin och samtidigt hjälpa industrins aktörer att förstå och möta myndigheternas krav. Genom samverkansplattformen Marine Technology Center of Sweden är det en medveten resa som vi gör inom både forskning och utbildning som är kopplad till marin teknik. Genom att ta upp relevanta frågor kan vi också attrahera fler sökande till civilingenjörsprogrammet, konstaterar Oskar Frånberg.

Frågan kring hur det säkra och hållbara samhället ska byggas borde skapa stort intresse för den forskning, innovation och utbildning som ska möjliggöra utvecklingen. Med Sverige omgivet av hav så är havet nyckeln till säkerhet, energi och hållbarhet. Det är i den brännpunkten BTH vill verka.