Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Gröna lånet från Almi ska underlätta omställningen

Almi är en aktiv samarbetspartner för företag som vill etablera sig, växa och utvecklas i Blekinge. Många förknippar Almi med finansieringslösningar, och det är mycket riktigt en viktig del av Almis erbjudande. Att Almi dessutom levererar affärsrådgivning är en minst lika viktig aspekt som gärna kan uppmärksammas mer.

Martin Åkesson, vd på Almi Blekinge.

Något som känns relevant i dessa tider är den gröna omställning som alla verksamheter måste genomgå. Företag och offentliga organisationer ser över sina strategier och processer, i syfte att kartlägga vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska bli mer hållbar.

– Den gröna omställningen omfattar alla, men hittills har det från banker och andra långivare främst erbjudits så kallade gröna omställningslån som utvecklats för större företag. På Almi vill vi nå en större målgrupp och har därför lanserat gröna lån som är anpassade för små- och medelstora företag, berättar Martin Åkesson, vd på Almi Blekinge.

Inte bara miljöinriktat

Det gröna lånet från Almi ska finansiera åtgärder som görs för att uppnå ökad hållbarhet i verksamheten. Oftast handlar det om insatser för att minska företagets miljöpåverkan, men lånet kan även sökas för att uppnå mål om en ökad social hållbarhet till exempel. Allt fler vill jobba mer cirkulärt och det finns mängder av åtgärder som med en mindre finansiering kan öka den möjligheten.

– Intresset för att bidra till en hållbar utveckling är större än någonsin. För många företag handlar det också om att bli mindre sårbara när omvärlden förändras, vilket de senaste årens unika händelser kan vara en bidragande orsak till. För oss är det gröna lånet något som ligger i tiden och som vi hoppas kan göra stor skillnad för många företag på sikt, säger Martin Åkesson.

Allt inom hållbar omställning

Företag som söker det gröna lånet genomgår först ett program som syftar till att identifiera de viktigaste områdena för omställning. Alla tänkbara lösningar som bidrar till någon form av hållbar omställning är möjliga att söka på.

Efter det att lånet är utbetalt görs en uppföljning för att se hur pengarna använts och vilken effekt som uppnåtts. Med själva lånet följer också en riktad rådgivningstjänst som företagen kan dra nytta av under hela omställningen. Med det understryker Almi värdet av att ha en partner med sig genom hela processen.