Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Världsunika lösningar för det hållbara och säkra motoralternativet

Frekvensomriktare behövs när man vill kunna köra motorer och apparater på olika effekter. Den globala marknaden för frekvensomriktare är så stor att det kan vara svårt att föreställa sig, produkten behövs i princip överallt. NFO Drives i Karlshamn är världsledande inom sin nisch och utvecklar frekvensomriktare med patenterad teknik.

Johan Braun, vd på NFO Drives i Karlshamn.

Johan Braun, vd på NFO Drives i Karlshamn, beskriver företagets egenutvecklade och patenterade frekvensomriktare som optimala lösningar för det hållbara och säkra motoralternativet. Med frekvensomriktare styrs motorer på ett effektivt sätt så att man får högsta möjliga prestanda med minsta möjliga energiåtgång.

Det finns ingen annan tillverkare som använder samma eller ens en likvärdig teknik i världen idag. Detta gör NFO Drives till förstahandsvalet bland maskintillverkare som själva har hållbarhet och säkerhet som ledord.

Allt handlar om hållbarhet och säkerhet

Just hållbarhet och säkerhet är huvudargument i marknadsföringen av NFO Drives produkter.

– Hållbarhet har många dimensioner för oss på NFO Drives. Våra lösningar sparar enorma mängder energi. De kräver inte heller skärmade kablar, eftersom det inte avges så kallade jordströmmar (EMC-utstrålning) med vår teknik. I det sparas stora mängder material – vilken kabel som helst kan användas. Dessutom håller motorn längre tack vare våra tekniska finesser, och vi hjälper därmed till att spara in på reparationer, underhåll och till och med för tidiga utbyten av motorer, förklarar Johan Braun.

– Säkerheten är det viktigaste argumentet. Våra produkter ger en optimal personsäkerhet utan jordströmmar, och skyddar också omgivningen från EMC-utstrålning som kan vara skadlig för vissa djur till exempel, fortsätter Johan.

Utvecklar nya applikationsområden

NFO Drives lösningar baseras på en svensk uppfinning från 1996. Företaget har sitt säte i Karlshamn och fortsätter att växa globalt med cirka 20 procent årligen, både personal- och omsättningsmässigt.

– Vi har en mycket aktiv forskningsavdelning som utvecklar nya applikationsområden hela tiden. Ett nytt område för oss är frekvensomriktare som är speciellt framtagna för värmepumpar. Här har vi under året knutit avtal med en ny kund som vi redan har börjat leverera till, berättar Johan.

– Med vår teknik fås en mer personsäker och effektivare värmepump med högre verkningsgrad och lägre energiåtgång, fortsätter han. Dessutom krävs det mindre installationsutrustning, återigen kopplat till att vår lösning inte behöver skärmade kablar.

Att NFO Drives hållbara innovation ligger precis rätt i tiden har nog alla räknat ut vid det här laget.