Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vinnare av prestigeprojekt expanderar igen

När det gäller avancerad teknisk isolering av rör och rörsystem samt brandskydd kopplat till det finns det få som kan leverera med lika hög precision som LGC Isolering. Företaget är expansivt och är i skrivande stund i färd med att etablera fler filialer i den södra regionen.

LGC Isolering är mitt uppe i en expansion i södra Sverige, med nya filialer i Kalmar och Västervik.

LGC Isolering är ofta med i stora projekt som syns och uppmärksammas. Byggnationen av NKT:s nya kabeltorn är ett exempel på ett gigantiskt projekt som knappast kan ha undgått någon i Karlskrona. Här levererar LGC Isolering all teknisk isolering i tornet, som blir en av Sveriges högsta byggnader.

Prestigeprojekt kräver rätt kompetens

Det är mycket tack vare projekt som det nya kabeltornet i Karlskrona som LGC Isolering har lyckats bygga upp ett starkt varumärke i regionen. Prestigeprojekt som detta kräver också att man som leverantör har den rätta kompetensen, vilket LGC Isolering säkerställer genom att satsa på drivna medarbetare som verkligen brinner för uppgiften.

– Vi befinner oss mitt uppe i en expansion i södra Sverige, där vi öppnar filialer i både Kalmar och Västervik. Vi skulle kunna växa mycket mer men kompetensbristen på marknaden är en utmaning. Vi behöver rekrytera inom alla våra kompetensområden och den säkraste vägen att gå är att förlita sig på egen upplärning, säger Tommy Nordling, som äger LGC Isolering tillsammans med grundaren Lars-Göran Carlsson.

Med rätt inställning kommer man långt, menar Tommy.

– Det viktigaste är att man vill jobba och är öppen för att lära sig nya saker, fortsätter han. Våra medarbetare erbjuds fina utvecklingsmöjligheter hos oss, och vi ställer i vår tur krav på vår personal. Det är viktigt att de känner motivation för att sträva efter goda resultat tillsammans med företaget.

Långsiktighet i både personal och projekt

Turligt nog har LGC Isolering en mycket låg personalomsättning. Det betyder att kompetensen stannar i bolaget och kan bidra till fortsatt utveckling, bland annat i form av upplärning av nya talanger.

I dagsläget arbetar omkring 100 personer inom LGC Isolering, fördelat på alla filialer i Sverige.

– Vi arbetar mycket långsiktigt både vad gäller personal och projekt. Utöver generösa utbildningsinsatser och utvecklingsmöjligheter för alla som jobbar hos oss så gör vi också allt för att våra medarbetare ska få arbeta med spännande och utvecklande projekt. Trivseln är hög på arbetsplatserna och det är något vi kommer fortsätta att prioritera, lovar Tommy Nordling.