Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

”Vi har ett jobb där vi får göra skillnad varje dag!”

Att anlita bemanningsföretag och rekryteringspartners för sina kompetensbehov har gått från att vara det alternativa spåret till en självklar lösning.

I Karlskrona bemannar och rekryterar vi för sydöstra Sverige, säger Susanne Zec, Regional Branch Manager

Bemanning är en effektiv och flexibel lösning. Du hyr in den kompetens du behöver - när du behöver den. Vilken typ av kompetens du hyr in beror helt på dina behov vid varje unikt tillfälle. Att låta Adecco sköta bemanningen kan också vara ett sätt att hitta nya medarbetare till företaget. Du kan alltid hyra först för att sedan ta över anställningen själv. Då slipper du dessutom det tidskrävande administrativa arbetet och de kostnader en rekryteringsprocess innebär.

Lokal närvaro

Adecco Group är en av världens ledande leverantörer av HR-lösningar och en av världens största rekryterings- och bemanningsföretag.

– I Sverige har vi en heltäckande verksamhet och ett 35-tal kontor runt om i landet, bland annat i Karlskrona där vi jobbar med bemanning och rekrytering för hela den sydöstra delen av Sverige, berättar Susanne Zec, som är Regional Branch Manager på Adecco i Karlskrona och Växjö.

– Att vi har lokal närvaro och att vi finns nära kunden, kandidaten och konsulten är en förutsättning för att lyckas, fortsätter hon. Vår strävan är att inte uppfattas som ”ett stort globalt bolag” utan mer att bolagets storlek ger de muskler vi behöver för att vara en partner som driver framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning framåt.

Inte bara bemanning

Adecco jobbar inte bara med bemanning utan även med att direktrekrytera på uppdrag av befintliga och nya kunder.

– I detta sammanhang vill jag betona att inget rekryteringsuppdrag är för smalt, för litet eller för stort för att vi ska kunna hjälpa till att hitta den rätta personen till ett företag. Och det har i skuggan av pandemin blivit mycket svårare att hitta de bästa talangerna. Men tack vare våra stora nätverk kan vi oftast hitta rätt kandidat, både med rätt kompetens och den personlighet som passar kundens företagskultur. Vi når även personer med specialistkompetenser som inte aktivt söker nytt jobb, berättar Susanne Zec.

– Vi tror på kompetens, inte titlar. Vi vet också att mångfald lönar sig, tillägger hon.

Meningsfullt jobb

Adeccos rekryterare gör allt för att hitta kvalificerade kandidater och inkluderar personer i urvalet som kanske inte är självklara val från början.

– Ett sätt att framgångsrikt lyckas inom området är tillämpning av den enkla tesen; att det är ju detta vi jobbar med varje dag såklart blir vi då experter men också vår vana och erfarenhet att använda tester. Testerna mäter exempelvis kandidatens generella förmåga att lösa problem och påverkas inte av språkkunskaper eller utbildningsnivå. Det betyder att du kan hitta den mest lämpade kandidaten för tjänsten baserat på ett objektivt testresultat och du slipper förlita dig på din egen magkänsla som kan bli en dyr och tidskrävande historia, förklarar Carina Falck, som jobbar som Senior Business Manager i Karlskrona. Hon avslutar med;

– I Blekinge jobbar vi på Adeccokontoret inom i princip alla branscher och kompetensområden. Vårt jobb är det roligaste man kan tänka sig, vi har ett jobb där vi får göra skillnad varje dag! Att få hitta det rätta jobbet till en kandidat och därmed göra stor skillnad i en annan människas liv är så meningsfullt.