Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Elektrifiering med nollutsläpp som mål

Dynapac Construction Equipment är på god väg att förverkliga visionen nollutsläpp med hjälp av sitt program för alternativa drivlinor, Z.ERA. Den kompetens som finns samlad inom bolaget i Karlskrona bidrar starkt till att förändra, effektivisera och förbättra väg- och anläggningsbranschen över hela världen.

Dynapac blir först i världen med helt elektrifierade vältar, CC900 e och CC1000 e.

Innovationskraften är stark inom Dynapac Construction Equipment, och det gäller inte minst i Karlskrona, där man under åren har utvecklat flera världsledande lösningar för effektivare och mer miljövänliga vägarbeten. I Karlskrona tillverkas i första hand vältar samt tillhörande styrsystem, reservdelar och komponenter till dessa.

Den första eldrivna välten

Många är nog överens om att framtiden bygger på nollutsläpp och att elektrifiering är en given lösning. Rikard Berggren arbetar med produktutveckling på Dynapac i Karlskrona. Han berättar att redan 2010 lanserades en prototyp för den första helt eldrivna välten.

– Då var marknaden inte mogen för den, men idag efterfrågas eldrift inom alla tänkbara områden, kommenterar Rikard.

För personbilar är elektrifiering sedan länge ett väletablerat alternativ. Även inom tunga fordon som lastbilar blir det vanligare. Det finns till och med eldrivna flygplan. Dynapac blir först i världen med helt elektrifierade vältar, som går under benämningarna CC900 e och CC1000 e.

Elektriska vältar ska serietillverkas

Bakom de nya vältarna, som ska serietillverkas i Karlskrona med start under våren 2023, ligger år av utveckling och inte minst ett intensivt hållbarhetsarbete som engagerat hela koncernen.

– Vi kallar programmet för alternativa drivlinor för Z.ERA inom Dynapac. Alla tekniker som genererar netto noll-utsläpp är intressanta för oss att undersöka och vi kommer att utveckla de tekniker som har starkast bärkraft. Just nu är det elektrifiering, men i framtiden kommer det finnas fler spår att utveckla, säger Catharina Kindberg, Vice president Business Unit Compaction, Dynapac Construction Equipment.

Många fördelar med eldrift

Det är flera parametrar som gör Dynapacs nya elektrifierade vältar, som utvecklats i samverkan med Skanska, revolutionerande.

– En stor fördel är att de här nya vältarna kan utföra en hel dags arbete på en enda laddning. Det är något som tidigare inte varit möjligt, men som med den nya batteritekniken nu öppnar helt nya möjligheter för mer hållbara vägarbeten, förklarar Nino Katadzic, som arbetar med elektrifiering och ansvarar för stora delar av den produktutvecklingen.

– Båda vältarna i det här segmentet, CC900 e och CC1000 e, används intermittent under vägreparationer. Med konventionella dieselmotorer innebär det att de ofta lämnas på tomgång under längre perioder, vilket ger en onödigt hög miljöpåverkan och även kostar på ekonomiskt, tillägger Nino.

Eftersom en elektrisk vält inte går på tomgång när den inte används är energiförbrukningen då noll. Dessutom är båda modellerna betydligt tystare än sina dieseldrivna syskon, vilket gör att de lämpar sig för arbete i stadsområden med höga krav gällande både buller och utsläpp. Det ger även en betydligt bättre arbetsmiljö. Ytterligare en stark fördel är att elfordon har färre rörliga delar vilket ger ett mindre kostsamt underhåll över lag.

För alla som vill förändra

Med de elektriska vältarna stärker Dynapac sitt varumärke i Blekinge och Sverige. För Blekinge innebär det inte minst en stor fördel när man ska rekrytera ny kompetens. För vem vill inte vara med och driva utvecklingen inom elektrifiering?

– På Dynapac i Karlskrona finns alla möjligheter att få vara med och bygga en mer hållbar värld, genom att utveckla lösningar för morgondagens hållbara väg- och anläggningsarbete, avslutar Rikard, Catharina och Nino med.