Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

HiQ stärker, förenklar och optimerar med IT

HiQ i Karlskrona har en mångsidig verksamhet inom IT, systemutveckling och telekom. Erbjudandet är brett och omfattar både konsultverksamhet och egen produktutveckling efter högt ställda krav. Detta gör också företaget till en av regionens mest spännande arbetsgivare.

Annette Johansson, Site Manager HiQ i Karlskrona, & Magnus Nilsson, Anders Johansson, Johan Åkesson, grundare Cogitel, när HiQ förvärvade Cogitel i november 2021.

För HiQ är ingen dag den andra lik. Gemensamt för alla är att det handlar om att lösa kundernas problem så effektivt som möjligt. IT ska stärka, förenkla och optimera det dagliga arbetet, och det gäller inom alla branscher.

Inom industrin är det extra viktigt att undvika stillestånd, så här kretsar mycket kring att optimera materialflöden och säkerställa att produktionen alltid kan rulla. Det är något som man på HiQ är vana vid att jobba med, både på konsultsidan och när det gäller den egna produktutvecklingen.

Säkerställer kundens processer

Stora delar av verksamheten för HiQ i Karlskrona bygger på unik kompetens med stark koppling till industriell IT och produktutveckling som baseras på det. Det som ofta kallas för Internet of Things, avseende uppkopplade maskiner som kan kommunicera både med människor och andra maskiner i sin omgivning, har blivit normen inom industrin.

Det tycks inte finnas någon begränsning i vad som kan kopplas upp idag. Fabrikers materiallager kan kopplas mot återförsäljarens lager, gruvfordon kan övervakas utan att man någonsin behöver sätta sin fot i den aktuella gruvan. Till och med stationära produkter som vattenpumpar kan kopplas upp för att kommunicera sin status. Listan kan göras lång.

– Bakom all denna utveckling finns otaliga programmeringstimmar. Vi hjälper våra kunder att agera proaktivt genom att de har rätt lösning för övervakning och styrning av sina processer, oavsett hur processerna ser ut och vad som tillverkas. Mer och mer blir automatiserat, och med det ökar också behovet av att säkerställa att kommunikationen verkligen fungerar mellan olika system. Det arbetar våra konsulter med dagligen, säger Annette Johansson, kontorschef på HiQ i Karlskrona.

Kompetens viktigast

HiQ förvärvade Karlskronabaserade Cogitel för cirka ett år sedan, och hela verksamheten har nu integrerats in i HiQ. Förvärvet av Cogitel innebär bland annat att kompetens inom telekommunikation och IoT har förstärkts inom HiQ. Lokalt i Karlskrona finns också några av de största spelarna inom just telekom, med Ericsson och Telenor i spetsen.

Med drygt 70 medarbetare är HiQ i Karlskrona en av de större aktörerna inom IT, systemutveckling och telekom i regionen. HiQ i Karlskrona har sitt kontor lokalt, men har både kapacitet och rätt erfarenhet att kunna följa kunderna globalt. HiQ finns i fyra länder och har totalt sett runt 1 900 medarbetare. På den svenska marknaden har bolaget kontor i tolv städer runtom i landet. Utöver Karlskrona finns bolaget i Stockholm, Norrköping, Linköping, Västerås, Örebro, Borlänge, Göteborg, Jönköping, Malmö, Lund och Helsingborg.

– Det allra viktigaste för oss som jobbar inom vår bransch är själva kompetensen. Det har blivit mycket mer fokus på det nu efter pandemin. Nu ser vi en helt annan flexibilitet och nya möjligheter att jobba med kunder över hela Sverige – och till och med utanför landsgränserna. Vi har unik kompetens hos oss som vi kan erbjuda även i storstadsregioner med hjälp av andra HiQ-kontor. Vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar tack vare vår bredd och vårt unika förhållningssätt, säger Magnus Nilsson, vd på Cogitel innan företaget förvärvades av HiQ.