Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Sveriges mest klimatsmarta samhällsinfrastruktur

Säkerställande av samhällskritisk infrastruktur är ett övergripande tema för all verksamhet inom Karlshamn Energi. Med en växande laddinfrastruktur, solcellsanläggningar, elnät, fjärrvärme, VA-nät och fibernät bidrar det kommunala energibolaget till att utveckla Karlshamn som en hållbar plats att bo och verka på.

Anders Strange, vd på Karlshamn Energi.

På Karlshamn Energi finns det många saker att vara stolt över. Något som sticker ut är fjärrvärmenätet, som är ett av Sveriges mest utbyggda. Samtidigt storsatsar Karlshamn Energi på att utveckla både laddinfrastruktur och på att öka antalet solcellsanläggningar lokalt. Inom båda områdena sköter energibolaget allt från offert till driftsättning.

Dubbla miljövinster

Karlshamn kan ha Sveriges mest klimatsmarta samhällsinfrastruktur. Över hälften av alla hushåll i Karlshamn värms upp med fjärrvärme, och det finns planer på att öka den andelen. Det är speciellt intressant nu när elpriserna tickar uppåt och fler ser sig om efter andra uppvärmningsalternativ.

– Vi ansluter nya områden till fjärrvärmenätet, oftast är det nya exploateringsområden och industrier, men vi vill successivt även ansluta fler villaområden. Just nu ser vi ett starkt intresse för fjärrvärme och det är med största sannolikhet direkt kopplat till de höga elpriserna, säger Anders Strange, vd på Karlshamn Energi.

Fjärrvärme från Karlshamn Energi i sig är också bland landets mest klimatsmarta, då den baseras på överskottsvärme från biobränslen som används i Södra Cells fabrik i Mörrum. Med andra ord dubbla miljövinster för Karlshamn.

Behöver unga talanger

Solceller kan bidra till att hålla nere elkostnaderna för såväl företag som privatpersoner. Med dagens elpriser återbetalar sig en solcellsanläggning snabbt, och elöverskottet kan dessutom säljas till det lokala energibolaget. Intresset för att installera solceller ökar precis som för fjärrvärme.

– Vi behöver anställa fler tekniskt intresserade medarbetare som vill vara med och utveckla morgondagens infrastruktur tillsammans med oss. Självklart på ett klimatsmart sätt, säger Anders Strange, och fortsätter:

– Precis som alla andra teknikinriktade verksamheter har vi svårt att hitta rätt kompetens, men genom att vi är en del av energiklustret och NetPort Science Park hoppas vi på att kunna sprida kunskap om vad vi gör och hur vi bidrar till att utveckla Karlshamn. Det i sin tur bör vara något som lockar unga talanger att söka sig till oss.

Mest expansiva fas någonsin

Karlshamn Energi har precis påbörjat sin största investering i bolagets historia. Byggnationen av ett nytt vattenverk innebär en investering på 535 miljoner kronor under de närmaste åren, med planerad driftsättning under 2027.

– Om man ser till alla investeringar vi planerar att genomföra inom de närmaste åren, står det klart att vi just nu befinner oss i vår mest expansiva fas någonsin. Karlshamn Energi är med och bygger framtiden, konstaterar Anders Strange.