Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lokalt engagemang och hållbarhet går hand i hand

Att bidra till ett livskraftigt lokalsamhälle är viktigt för Sparbanken i Karlshamn. Under snart 200 år har banken arbetat för ekonomisk trygghet och social utveckling i Karlshamn och Olofström. Idag är alla aspekter av hållbarhet tydliga i bankens arbete.

Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

De flesta tänker på miljö när ordet hållbarhet används, men begreppet omfattar i allra högsta grad även ekonomiska och sociala aspekter som gemensamt bidrar till en hållbar framtid. På Sparbanken i Karlshamn pågår arbetet för fullt för att driva banken framåt med hållbarhet, framtidstro och lokal närvaro som viktiga ledord.

– Vi ska fortsätta utveckla banken i en positiv riktning för kunden och för det lokala samhället. Tillsammans med hela banken och våra kunder ska vi göra en bra bank bättre, säger Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

Hållbara kundrelationer

På Sparbanken i Karlshamn, som har kontor i Karlshamn, Olofström, Kyrkhult, Mörrum, Asarum och Svängsta, arbetar man för att bygga hållbara kundrelationer som grundas i ömsesidig tillit och långsiktighet. Att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi för kunden är lika viktigt som att bidra till den lokala utvecklingen.

– Vi vill att alla ska ha ekonomiska möjligheter till en bra och hållbar framtid. Alla inom bankbranschen behöver utveckla och förbättra sig efter kundernas önskemål och behov, men också efter de krav som omvärlden ställer på oss. Där har vi en viktig roll som lokal sparbank, till exempel genom att uppmuntra våra kunder till hållbara och långsiktiga val, säger Per Richardsson.

En liten bank med stor potential

Trots ett smalt geografiskt fokus är Sparbanken i Karlshamn en bank med omfattande resurser. Alla beslut fattas lokalt, vilket ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling som följd. Sparbanken i Karlshamn är unik i att vara den enda banken i södra Sverige som har ett eget aktiebord för sina kunder.

– Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av banktjänster och en nära relation till banken. Våra medarbetare har en stark lokal kännedom och bred kompetens som är viktig för att kunna ge våra kunder det bästa. Det ökar även känslan av enkelhet och trygghet hos kunden, och det vill vi fortsätta arbeta med, säger Per Richardsson.

Allt för den lokala utvecklingen

Att bidra till ett hållbart och livskraftigt lokalsamhälle för alla som bor och verkar i närområdet är en viktig del av Sparbanken i Karlshamns varumärke. Banken drivs utan externa ägare, vilket möjliggör att överskottet kan återinvesteras till nytta för närregionen och de människor som bor och verkar i Karlshamn och Olofström med omnejd. Lokalt engagemang och hållbarhet går hand i hand.

– Sparbanken i Karlshamn ska vara en stark samhällsaktör och lokal partner som hjälper företag, organisationer och människor att utvecklas och blomstra. Det är tack vare kunderna som banken kan fortsätta ge tillbaka, fortsätter Per Richardsson.

Förutom den direkta satsningen som banken gör i lokala initiativ och verksamheter sträcker sig engagemanget längre genom bankens två stiftelser - Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse och Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse.

– Genom utbildning, stimulans av näringsliv och föreningsliv, och engagemang i stora som små projekt genom våra stiftelser har banken en aktiv roll i att utveckla platsen vi bor på och stärka den lokala framtidstron, avslutar Per Richardsson.